Mikronäring

Vilket totalbehov av mikronäring har din jord per hektar? Vilka är de vanligaste bristerna och hur identifierar du dem? Vilka jordar har större risk för brister än andra? Och på vad? På denna sida hittar du svaren.

Vad behöver just din gröda?

Att tillföra mikronäring till din gröda kan avsevärt öka skördenivån om brist förekommer. Om det har gått långt med näringsbristen kommer plantan att ge olika synliga symtom, beroende på vad som fattas växten. Även små näringsbrister förekommer och kan påverka skörden utan att det syns på plantan. Tillför gärna mikronäring vid flera tillfällen.


Hur tar jag reda på näringsbrist i plantan?

Genom en växt- eller plantsaftanalys kan du upptäcka näringsbristen långt innan plantan gett synliga symtom, beroende på vad som fattas växten. Det finns flera företag som kan analysera näringsinnehåll i plantor. Se bl.a.www.lmiab.com, www.eurofins.se eller www.yara.se  för vidare information. En färsk markkartering av jorden är givetvis grunden för att kunna jämföra växt- eller plantsaftanalys med tillförd gödsling och vad växten visar för växtnäringsbrister.

Se rekommendationer för bladgödsling i olika grödor längre ner på sidan.

Näringsämne Mangan (Mn) Koppar (Cu) Bor (B) Zink (Zn) Molybden (Mo)
Totalbehov per ha 0,5–1 kg 50–100 g 0,1–1 kg 150–500 g 5–30 g
Normalt värde vid växtanalys (stråsäd) 30–100 mg/kg 3–10 mg/kg 3–20 mg/kg 15–50 mg/kg 0,4–3 mg/kg
Roll i växten Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning, fotosyntes, proteinomsättning m m.  Ingår i enzymer som deltar i fotosyntes, klorofyllbildning och nitratreduktion Ökar cellväggarnas stabilitet och påverkar transport av assimilat i växten samt protein-omsättning och celldelning Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning. Gynnar bildning av tillväxthormon. Ingår i enzymer, påverkar fosfor-omsättningen i växten. Gynnar kvävefixeringen hos ärtväxter
Gröda där brist vanligen uppträder Stråsäd, oljeväxter, ärter, böner, vall, potatis, sockerbetor Vårstråsäd men kan uppstå i all stråsäd Oljeväxter, klöverfrövall, sockerbetor, potatis, jordgubbar, frukt, grönsaker Stråsäd, majs och fruktträd Kålväxter, ärter, sallat, klöver, spenat
Bristsymptom Gråbruna fläckar på bladen (gråfläcksjuka) i havre. Mörka prickar längs bladnerverna i korn Hos korn och havre vitnar bladet från spetsen och inåt, gulspetssjuka. Dålig kärnsättning Skott och rotspetsar vissnar. Dålig blom- och skidutveckling och fröbildning Äldre blad blir ljusgula till vita med döda fläckar mellan nerverna Hämmad tillväxt och fotosyntes. Missbildade blad. Hämmad blomning. Död tillväxtpunkt vid extrem brist
Gräns för brist vid jordanalys Generell rekommendation vid höga pH, luckra jordar och mulljord 6-7 mg/kg jord Oklart vilka värden som visar på brist    
Jordar med stor risk för brist Lätta porösa jordar. Jordar med högt pH (>6,5) och känsliga grödor, t.ex. höstkorn Lätta jordar, mulljordar Torr jord och på jord med Ph under 6,0 eller över 7,5. Kalkning kan minska upptaget Högt pH-värde, höga fosforhalter Lågt pH-värde och låg mullhalt
Förrådsgödsling som täcker flera års behov Ej möjligt. Välta jorden efter sådd och bladgödsla årligen i växande gröda Gödsla med t.ex. YaraVita Coptrac, Kopparsulfat eller motsvarande på svart jord (ej mulljordar)     Kalkning avhjälper ofta problemet

 

Rekommendationer för bladgödsling

Makro- och mikronäring

Produkt/gröda Dosering, l/ha Behandlings-tidpunkt Bästa behandlingstidpunkt Innehåll Kommentar
Stråsäd          
Mikro Spannmål 1-2 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning Mn, K, N, S, Fe, Zn, Mo Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Mangan 0,5-1 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning Mn, S Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH
Mangannitrat 235 1-2 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning Mn, N Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Start 3 l DC 20-45 Från bestockning till stråskjutning P, K, Mn, N, S, Zn, Mo Bäst effekt i grödans tidiga stadier (DC 21-30)
Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l  DC 20-45 Från bestockning till stråskjutning Mn, S, Cu, N Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda
Mikro Koppar 0,5 l DC 20-45 Från bestockning till stråskjutning Cu, N, S Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda
YaraVita Coptrac 0,25 l DC 20-45 Från bestockning till stråskjutning Cu Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda
Magnofoss 3 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning P, Mg, N  
Kalciofoss 3 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning P, Ca, N  
Magnesiumnitrat 1,5-2,5 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning Mg, N  
Zinknitrat 1-3 l DC 20-31 Från bestockning till början stråskjutning Zn, N  
Ferrovital 3 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning Fe, N  

 

Produkt/gröda Dosering, l/ha Behandlings-tidpunkt Bästa behandlingstidpunkt Innehåll Kommentar
Oljeväxter          
Mikro Raps 3 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium Mn, N, S, Mg, Zn, B, Mo Öka dosen till 5 l vid torrt väder och vid högt pH
Bor 150 1-3 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium B Kolla blandbarhet innan blandning
Mikro Mangan 0,5-1 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium Mn, S Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH
Mangannitrat 235 1-2 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium Mn, N Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Start 3 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium P, K, Mn, N, S, Zn, Mo  
Magnofoss 3 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium P, Mg, N  
Magnesiumnitrat 2,5 DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium N, Mg  

 

Produkt/gröda Dosering, l/ha Behandlings-tidpunkt Bästa behandlingstidpunkt Innehåll Kommentar
Potatis          
Bor 150 1-3 l DC 00-09 Innan uppkomst vid ogräsbehandling B Välj 3 l/ha innan uppkomst om stora brister i marken
Mikro Potatis 10 l DC 21-39 Vid begynnande knölbildning P, K, N, Mn, Mg, Ca, Zn, Mo Vid de två första bladmögelbehandlingarna. Kan delas 5 + 5 l
Mikro Mangan 0,5-1 l DC 21-79 2-3 veckor efter uppkomst samt vid bladmögelbehandling Mn, S Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH
Mangannitrat 235 1-2 l DC 21-79 2-3 veckor efter uppkomst samt vid bladmögelbehandling Mn, N Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l DC 21-59  2-3 veckor efter uppkomst Mn, S, Cu, N Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda
Mikro Koppar 0,5 l DC 21-59  2-3 veckor efter uppkomst Cu, N, S Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda
Magnofoss 10-20 l DC 21-39 Vid begynnande knölbildning P, Mg, N Magnesium- och fosfortillförsel
Magnesiumnitrat 2-4 l DC 21-39 Vid begynnande knölbildning Mg, N Magnesiumtillförsel
Kalciofoss 10-20 l DC 21-39 Vid begynnande knölbildning P, Ca, N Kalcium- och fosfortillförsel

 

Produkt/gröda Dosering, l/ha Behandlings-tidpunkt Bästa behandlingstidpunkt Innehåll Kommentar
Sockerbetor          
Bor 150 1-3 l DC 16-39 Från blad 6 till bladtäckning av mark B Kolla blandbarhet innan blandning
Mikro Mangan 0,5-1 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark Mn, S Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH
Mangannitrat 235 1-2 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark Mn, N Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Start 3 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark P, K, Mn, N, S, Zn, Mo  
Mikro Spannmål 1-2 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark Mn, K, N, S, Fe, Cu, Zn, Mo Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark Mn, Cu, N, S Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda
Mikro Koppar 0,5 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark Cu, N, S Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda
Magnesiumnitrat 2-4 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark Mg, N  

 

Produkt/gröda Dosering, l/ha Behandlings-tidpunkt Bästa behandlingstidpunkt Innehåll Kommentar
Majs          
Mikro Start 3-5 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 P, K, Mn, N, S, Zn, Mo Huvudstrategi för bred näring i fodermajs. Den högre dosen vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Mangan 1 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 Mn, S Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH
Mangannitrat 235 1-2 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 Mn, N Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 Mn, S, Cu, N Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda
Mikro Koppar 0,5 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 Cu, N, S Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda
Magnofoss 3 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 P, Mg, N  
Bor 150 1-3 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 B  
Zinknitrat 1-3 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 Zn, N  

Lantmännen reserverar sig för eventuella förändringar i produkternas sammansättning.

Mikronäringsprodukterna kan köras i alla grödor, vall, trindsäd m.fl.

Generellt har mikronäring störst effekt i grödans tidiga stadier, då ju längre bristen går, desto mer hämmas växten. Mikronäring kan köras från några blad till närmare axgång/blomning.

Se aktuella blandbarheter på www.odla.lantmannenlantbruk.se

 

Makro- och mikronäring

Bladgödselmedel

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-23