Mikronäring

Vilket totalbehov av mikronäring har din jord per hektar? Vilka är de vanligaste bristerna och hur identifierar du dem? Vilka jordar har större risk för brister än andra? Och på vad? På denna sida hittar du svaren.

Vad behöver just din gröda?

Att tillföra mikronäring till din gröda kan avsevärt öka skördenivån om brist förekommer. Om det har gått långt med näringsbristen kommer plantan att ge olika synliga symtom, beroende av vad som fattas växten. Även små näringsbrister förekommer och kan påverka skörden utan att det syns på plantan.Tillför gärna mikronäring vid flera tillfällen.


Hur tar jag reda på näringsbrist i plantan?

Genom en växt- eller plantsaftanalys kan du upptäcka näringsbristen långt innan plantan gett synliga symtom, beroende på vad som fattas växten. Det finns flera företag som kan analysera näringsinnehåll i plantor. Se bl.a.www.lmiab.com, www.eurofins.se eller www.yara.se för vidare information. En färsk markkartering av jorden är givetvis grunden för att kunna jämföra växt- eller plantsaftanalys med tillförd gödsling och vad växten visar för växtnäringsbrister.

Se rekommendationer för bladgödsling i olika grödor längre ner på sidan.

Näringsämne

Mangan (Mn)

Koppar (Cu)

Bor (B)

Zink (Zn)

Molybden (Mo)

Totalbehov per ha

0,5–1 kg

50–100 g

0,1–1 kg

150–500 g

5–30 g

Normalt värde vid växtanalys (stråsäd)

30–100 mg/kg

3–10 mg/kg

3–20 mg/kg

15–50 mg/kg

0,4–3 mg/kg

Roll i växten

Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning, fotosyntes, proteinomsättning m m. 

Ingår i enzymer som deltar i fotosyntes, klorofyllbildning och nitratreduktion

Ökar cellväggarnas stabilitet och påverkar transport av assimilat i växten samt protein-omsättning och celldelning

Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning. Gynnar bildning av tillväxthormon.

Ingår i enzymer, påverkar fosfor-omsättningen i växten. Gynnar kvävefixeringen hos ärtväxter

Gröda där brist vanligen uppträder

Stråsäd, oljeväxter, ärter, böner, vall, potatis, sockerbetor

Vårstråsäd men kan uppstå i all stråsäd

Oljeväxter, klöverfrövall, sockerbetor, potatis, jordgubbar, frukt, grönsaker

Stråsäd, majs och fruktträd

Kålväxter, ärter, sallat, klöver, spenat

Bristsymptom

Gråbruna fläckar på bladen (gråfläcksjuka) i havre. Mörka prickar längs bladnerverna i korn

Hos korn och havre vitnar bladet från spetsen och inåt, gulspetssjuka. Dålig kärnsättning

Skott och rotspetsar vissnar. Dålig blom- och skidutveckling och fröbildning

Äldre blad blir ljusgula till vita med döda fläckar mellan nerverna

Hämmad tillväxt och fotosyntes. Missbildade blad. Hämmad blomning. Död tillväxtpunkt vid extrem brist

Gräns för brist vid jordanalys

Generell rekommendation vid höga pH, luckra jordar och mulljord

6-7 mg/kg jord

Oklart vilka värden som visar på brist

   

Jordar med stor risk för brist

Lätta porösa jordar. Jordar med högt pH (>6,5) och känsliga grödor, t.ex. höstkorn

Lätta jordar, mulljordar

Torr jord och på jord med Ph under 6,0 eller över 7,5. Kalkning kan minska upptaget

Högt pH-värde, höga fosforhalter

Lågt pH-värde och låg mullhalt

Förrådsgödsling som täcker flera års behov

Ej möjligt. Välta jorden efter sådd och bladgödsla årligen i växande gröda

Gödsla med t.ex. YaraVita Coptrac, Kopparsulfat eller motsvarande på svart jord (ej mulljordar)

   

Kalkning avhjälper ofta problemet

 

 

Rekommendationer för bladgödsling

Makro- och mikronäring

Produkt/gröda

Dosering, l/ha

Behandlings-tidpunkt

Bästa behandlingstidpunkt

Innehåll

Kommentar

Stråsäd

         

Mikro Spannmål

1-2 l

DC 13-45

Från blad 3 till stråskjutning

Mn, K, N, S, Fe, Zn, Mo

Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH

Mikro Mangan

0,5-1 l

DC 13-45

Från blad 3 till stråskjutning

Mn, S

Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH

Mangannitrat 235

1-2 l

DC 13-45

Från blad 3 till stråskjutning

Mn, N

Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH

Mikro Start

3 l

DC 20-45

Från bestockning till stråskjutning

P, K, Mn, N, S, Zn, Mo

Bäst effekt i grödans tidiga stadier (DC 21-30)

Mikro Mangan/Koppar

1-1,5 l 

DC 20-45

Från bestockning till stråskjutning

Mn, S, Cu, N

Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda

Mikro Koppar

0,5 l

DC 20-45

Från bestockning till stråskjutning

Cu, N, S

Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

YaraVita Coptrac

0,25 l

DC 20-45

Från bestockning till stråskjutning

Cu

Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

Magnofoss

3 l

DC 13-45

Från blad 3 till stråskjutning

P, Mg, N

 

Kalciofoss

3 l

DC 13-45

Från blad 3 till stråskjutning

P, Ca, N

 

Magnesiumnitrat

1,5-2,5 l

DC 13-45

Från blad 3 till stråskjutning

Mg, N

 

Zinknitrat

1-3 l

DC 20-31

Från bestockning till början stråskjutning

Zn, N

 

Ferrovital

3 l

DC 13-45

Från blad 3 till stråskjutning

Fe, N

 

 

Produkt/gröda

Dosering, l/ha

Behandlings-tidpunkt

Bästa behandlingstidpunkt

Innehåll

Kommentar

Oljeväxter

         

Mikro Raps

3 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidigt knoppstadium

Mn, N, S, Mg, Zn, B, Mo

Öka dosen till 5 l vid torrt väder och vid högt pH

Bor 150

1-3 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidigt knoppstadium

B

Kolla blandbarhet innan blandning

Mikro Mangan

0,5-1 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidigt knoppstadium

Mn, S

Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH

Mangannitrat 235

1-2 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidigt knoppstadium

Mn, N

Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH

Mikro Start

3 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidigt knoppstadium

P, K, Mn, N, S, Zn, Mo

 

Magnofoss

3 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidigt knoppstadium

P, Mg, N

 

 

Produkt/gröda

Dosering, l/ha

Behandlings-tidpunkt

Bästa behandlingstidpunkt

Innehåll

Kommentar

Potatis

         

Bor 150

1-3 l

DC 00-09

Innan uppkomst vid ogräsbehandling

B

Välj 3 l/ha innan uppkomst om stora brister i marken

Mikro Potatis

10 l

DC 21-39

Vid begynnande knölbildning

P, K, N, Mn, Mg, Ca, Zn, Mo

Vid de två första bladmögelbehandlingarna. Kan delas 5 + 5 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

DC 21-79

2-3 veckor efter uppkomst samt vid bladmögelbehandling

Mn, S

Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH

Mangannitrat 235

1-2 l

DC 21-79

2-3 veckor efter uppkomst samt vid bladmögelbehandling

Mn, N

Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH

Mikro Mangan/Koppar

1-1,5 l

DC 21-59 

2-3 veckor efter uppkomst

Mn, S, Cu, N

Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda

Mikro Koppar

0,5 l

DC 21-59 

2-3 veckor efter uppkomst

Cu, N, S

Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

Magnofoss

10-20 l

DC 21-39

Vid begynnande knölbildning

P, Mg, N

Magnesium- och fosfortillförsel

Magnesiumnitrat

2-4 l

DC 21-39

Vid begynnande knölbildning

Mg, N

Magnesiumtillförsel

Kalciofoss

10-20 l

DC 21-39

Vid begynnande knölbildning

P, Ca, N

Kalcium- och fosfortillförsel

 

Produkt/gröda

Dosering, l/ha

Behandlings-tidpunkt

Bästa behandlingstidpunkt

Innehåll

Kommentar

Sockerbetor

         

Bor 150

1-3 l

DC 16-39

Från blad 6 till bladtäckning av mark

B

Kolla blandbarhet innan blandning

Mikro Mangan

0,5-1 l

DC 14-39

Från blad 4 till bladtäckning av mark

Mn, S

Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH

Mangannitrat 235

1-2 l

DC 14-39

Från blad 4 till bladtäckning av mark

Mn, N

Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH

Mikro Start

3 l

DC 14-39

Från blad 4 till bladtäckning av mark

P, K, Mn, N, S, Zn, Mo

 

Mikro Spannmål

1-2 l

DC 14-39

Från blad 4 till bladtäckning av mark

Mn, K, N, S, Fe, Cu, Zn, Mo

Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH

Mikro Mangan/Koppar

1-1,5 l

DC 14-39

Från blad 4 till bladtäckning av mark

Mn, Cu, N, S

Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda

Mikro Koppar

0,5 l

DC 14-39

Från blad 4 till bladtäckning av mark

Cu, N, S

Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

Magnesiumnitrat

2-4 l

DC 14-39

Från blad 4 till bladtäckning av mark

Mg, N

 

 

Produkt/gröda

Dosering, l/ha

Behandlings-tidpunkt

Bästa behandlingstidpunkt

Innehåll

Kommentar

Majs

         

Mikro Start

3-5 l

DC 14-18

Från blad 4 till blad 8

P, K, Mn, N, S, Zn, Mo

Huvudstrategi för bred näring i fodermajs. Den högre dosen vid torrt väder och vid högt pH

Mikro Mangan

1 l

DC 14-18

Från blad 4 till blad 8

Mn, S

Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH

Mangannitrat 235

1-2 l

DC 14-18

Från blad 4 till blad 8

Mn, N

Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH

Mikro Mangan/Koppar

1-1,5 l

DC 14-18

Från blad 4 till blad 8

Mn, S, Cu, N

Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda

Mikro Koppar

0,5 l

DC 14-18

Från blad 4 till blad 8

Cu, N, S

Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

Magnofoss

3 l

DC 14-18

Från blad 4 till blad 8

P, Mg, N

 

Bor 150

1-3 l

DC 14-18

Från blad 4 till blad 8

B

 

Zinknitrat

1-3 l

DC 14-18

Från blad 4 till blad 8

Zn, N

 

Lantmännen reserverar sig för eventuella förändringar i produkternas sammansättning. Mikronäringsprodukterna kan köras i alla grödor, vall, trindsäd m.fl.
Generellt har mikronäring störst effekt i grödans tidiga stadier, då ju längre bristen går, desto mer hämmas växten. Mikronäring kan köras från några blad till närmare axgång/blomning.

Se aktuella blandbarheter på www.odla.lantmannenlantbruk.se

Makro- och mikronäring

Bladgödselmedel

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22