Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring stråsäd med insådd. Allt du behöver veta om ogräsbehandling i din stråsäd med insådd.

Stråsäd med insådd

Tidiga utvecklingsstadier i klöver/lusern 

Det är viktigt att vänta tills det finns spadblad eller treväppling på klövern eller lusern innan en kemisk ogräsbekämpning kan göras med vissa preparat. Se upp så du inte har ihjäl insådden med en för tidig ogräsbekämpning.

Tillväxtreglering
Tillväxtreglering i insådder kan göras för att stärka skyddsgrödan. Se respektive insåningsgröda för rekommendation av preparat och dosering. Observera att noga kontrollera blandbarhet med respektive preparat innan behandling påbörjas.

OBS! Just nu upplever vi ett tekniskt fel med funktioner på digitala Odla (data från 2023 visas för ogrässtrategierna).

Denna sida är uppdaterad: 2024-04-02