Odla uppdateras just nu till version 2021, beräknas klart 5 mars

Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av lök. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Lök

Lök – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Kepalök, knipplök, purjolök   0,5 -1,0 l Boxer (UPMA). 60 dagars karens. i kepalök och knipplök. 80 dagars karens i purjolök. Max 4 l/säsong Gäller reg.nr 3887.
  Från och med DC 13. 0,5-0,7 kg Lentagran WP Godkänd att använda i salladslök, purjolök och vitlök. Max 2 behandlingar/säsong. Maxdos/säsong: 2 kg/ha. Karenstid sallads-lök och purjolök: 28 dagar. Karenstid vitlök: 56 dagar.
Kepalök Alternativ 1. Före uppkomst. 0,9 l Fenix Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Alternativ 2. Före uppkomst och/eller efter uppkomst. BBCH 0-14. 0,45 l Fenix Max 2 behandlingar tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall: 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Alternativ 3. Före uppkomst och/eller efter uppkomst. BBCH 0-14. 0,3 l Fenix Max 3 behandlingar tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
  Före uppkomst. 1,5 kg Goltix WG UPMA. Max 1 behandling.
  DC 11-14 (löken har 1–4 blad) 0,25–1,0 kg Lentagran WP Då löken har 1–2 blad rekommenderas dosen 0,25–0,5 kg/ha. Första bladet ska vara 3–4 cm. Max 3 behandlingar/säsong. Karens 56 dagar. Maxdos/säsong: 2 kg/ha. Godkänd att använda i kepalök, schalottenlök och vitlök.
Behandling av gräsogräs i lök < DC 45 0,5–1,5 l Zetrola Kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. 
  DC 12-45 1,0-2,0 l Select Plus Select Plus är tillåtet i kepalök. Max 1 behandling. Select Plus bekämpar även vitgröe.
  DC 12-45. 1:a när kvickroten har 2–4 blad. 2:a när återväxten har ca 2–3 blad 0,3–0,4 l Select + 0,3-0,4 l Renol   och  0,3–0,4 l Select + 0,3-0,4 l Renol Vid delad behandling. Select är tillåtet i kepalök. Select bekämpar även vitgröe och får användas 2 ggr/säsong med 21 dagars intervall. Karens 56 dagar.
  DC 15-45 (12-45 pujolök) När kvickroten har 3–5 blad. 2,0–5,0 l Focus Ultra + 0,5 Dash Kepalök, schalottenlök och purjolök. Karens 28 dagar för kepalök och schalottenlök, purjolök 42 dagar. 

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

Ny:

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)

 

 

 

Boxer*

0,5-1,0 l 

DC 11-13

UPMA i Kepalök, knipplök, purjolök och vitlök. 60 dagars karens i kepalök och knipplök, 70 dagars karens i vitlök och 80 dagars karens i purjolök. Max 4 l/år.

Örtogräs - före uppkomst (kepalök)

 

 

 

Fenix

0,9 l

Alt. 1 - Före uppkomst

Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,45 l x 2

Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14

Max 2 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,3 l x 3

Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14

Max 3 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Goltix WG

1,5 kg

Före uppkomst

UPMA. Max 1 behandling/år.

Gallery

0,06 l

DC 00-12

Bomspruta. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.

Gallery

0,2 l

DC 00-12

Bandspruta. Högst 30 % av odlingsytan får behandlas. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.

Örtogräs - efter uppkomst (kepalök, scharlottenlök)

 

 

 

Lentagran WP

0,25-1,0 kg 

DC 11-14 (löken har 1–4 blad)

Då löken har 1–2 blad rekommenderas dosen 0,25–0,5 kg/ha. Första bladet ska vara 3–4 cm. Max 3 behandlingar/år. Karens 56 dagar. Maxdos/år: 2 kg/ha. 

Örtogräs - efter uppkomst (salladslök, purjolök, vitlök)

 

 

 

Lentagran WP

0,5-0,7 kg

Från DC 13

Godkänd att använda i salladslök, purjolök och vitlök. Max 2 behandlingar/år. Maxdos/säsong: 2 kg/ha. Karenstid sallads-lök och purjolök: 28 dagar. Karenstid vitlök: 56 dagar.

Gräsogräs - efter uppkomst

 

 

 

Zetrola

0,5–1,5 l

DC <45

Kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. 

Select Plus

1,0-2,0 l

DC 12-45

Select Plus är tillåtet i kepalök. Max 1 behandling/år. Select Plus bekämpar även vitgröe.

Select + Renol

0,3–0,4 l + 0,3-0,4 l (x2)

DC 12-45. När kvickroten har 2–4 blad

Vid delad behandling. Select är tillåtet i kepalök. Select bekämpar även vitgröe, 2 behadnlingar/år med 21 dagars intervall. Karens 56 dagar.

Focus Ultra + Dash

2,0–5,0 l + 0,5 l

DC 15-45 (12-45 pujolök) När kvickroten har 3–5 blad

Kepalök, schalottenlök och purjolök. Karens 28 dagar för kepalök och schalottenlök, purjolök 42 dagar. 

 

 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Lök – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Bladlöss, trips Vid begynnande angrepp. 0,2 l Fastac 50 Karens 7 dagar. I kepalök och purjolök.
Trips vid begynnande angrepp 0,75 l Movento UPMA max 2 behandlingar per år och 7 dagars karens.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Ny:

Bladlöss, trips

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Movento

0,75 l

Vid begynnande angrepp

UPMA max 2 behandlingar per år och 7 dagars karens.

Fastac 50

0,2 l

Vid begynnande angrepp

Karens 7 dagar. I kepalök och purjolök. 2021 är sista året som Fastac får användas.


  

Lök – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Lökbladmögel, endast kepalök Från mitten av juli. 2,0 kg Acrobat WG Max 3 behandlingar med 10 dagars intervall + additiv med vidhäftningsförmåga. 90 % avdriftsreducerande -utrustning. Karens 14 dagar.
  DC 40-48 0,5 l Shirlan Växla mellan preparaten: 7–10 dagars intervall. Max 1 behandling. 7 dagars karens. 
  DC 41-47 1,6 l Infinito Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall. karens 7 dagar. Lökbladen får ej användas som föda eller foder. UPMA.
Lökbladmögel. kepalök, vitlök och scharlottenlök DC 13-48 2,5 l Cabrio Duo Max 3 behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.
Lökbladmögel och gråmögel DC 15-45. (DC 12-47 Purjolök) Vid angrepp från 5-bladsstadiet till löken är 50 % av full storlek. 0,5–1,0 l Mirador 250 SC Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 1 behandlingar/säsong.. Kepalök,vitlök och purjolök. Kepalök och vitlök 14 dagars karens. Purjolök 21 dagars karens. gäller reg nr 5464
Lökbladmögel och gråmögel DC 14-48 (DC 14-49 gräslök) 0,6 l Mirador 250 SC Max 1 behandling. Karens 14 dagar för gräslök, kepalök och vitlök. Karens 21 dagar för purjolök. Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Gråmögel, kepalök Stadium 11-47. 1 kg Signum Max 2 behandlingar. Med 5 –10 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Groningshämmare i Kepalök Ca 10 % av lökblasten ska börja vika sig. 3–3,5 kg Fazor Karens 14 dagar. Får inte användas på lök som ska säljas till konsument före februari året efter behandlingen.

Ny:

Lökbladmögel (kepalök)

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Acrobat WG

2,0 kg 

Från mitten av juli

Max 3 behandlingar med 10 dagars intervall + additiv med vidhäftningsförmåga. 90 % avdriftsreducerande -utrustning. Karens 14 dagar.

Shirlan

0,5 l 

DC 40-48

Växla mellan preparaten: 7–10 dagars intervall. Max 1 behandling/år. 7 dagars karens. 

Lökbladmögel (kepalök, vitlök och scharlottenlök)

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Infinito

1,6 l 

DC 41-47

Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall. karens 7 dagar. Lökbladen får ej användas som föda eller foder. UPMA.

Cabrio Duo

2,5 l

DC 13-48

Max 3 behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.

Gråmögel (kepalök)

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Signum

1,0 kg

DC 11-47

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karens 7 dagar.

Lökbladmögel och gråmögel

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mirador

0,8 l 

DC 14-49 (DC 14-48 kepalök, vitlök)

Max 1 behandling. Karens 14 dagar för gräslök, kepalök och vitlök. Karens 21 dagar för purjolök. Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.

Stemphylium leaf blight i purjolök

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Signum

1,5 kg

Från DC 40

Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Karenstid 14 dygn. UPMA

Groningshämmare i Kepalök

 

 

 

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Fazor

4 kg

DC 47-48

Ca 10 % av lökblasten ska

börja vika sig, men inte mer än 50 %. Karens 14 dagar. 

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-02-20