Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av lök. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Lök

Lök – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)

     

Boxer*

0,5-1,0 l 

DC 11-13

UPMA i Kepalök, knipplök, purjolök och vitlök. 60 dagars karens i kepalök och knipplök, 70 dagars karens i vitlök och 80 dagars karens i purjolök. Max 4 l/år.

 

Örtogräs - före uppkomst (kepalök)

     

Fenix

0,9 l

Alt. 1 - Före uppkomst

Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,45 l x 2

Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14

Max 2 behandlingar/år tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,3 l x 3

Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14

Max 3 behandlingar/år tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Goltix WG

1,5 kg

Före uppkomst

UPMA. Max 1 behandling/år.

Gallery

0,06 l

DC 00-12

Bomspruta. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.

Gallery

0,2 l

DC 00-12

Bandspruta. Högst 30 % av odlingsytan får behandlas. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.

Starane 333 HL

0,15 l

DC 10-15

UPMA. Max 1 behandling/år. Karenstid 90 dagar.

 

Örtogräs - efter uppkomst (kepalök, scharlottenlök)

     

Lentagran WP

0,25-1,0 kg 

DC 11-14 (löken har 1–4 blad)

Då löken har 1–2 blad rekommenderas dosen 0,25–0,5 kg/ha. Första bladet ska vara 3–4 cm. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 56 dagar. Maxdos/år: 2 kg/ha. 

 

Örtogräs - efter uppkomst (salladslök, purjolök, vitlök)

     

Lentagran WP

0,5-1,0 kg

Från DC 13

Godkänd att använda i salladslök, purjolök och vitlök. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Maxdos/säsong: 2 kg/ha. Karenstid sallads-lök och purjolök: 28 dagar. Karenstid vitlök: 56 dagar.

 

Gräsogräs - efter uppkomst

     

Zetrola

0,5–1,5 l

DC <45

Kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. 

Select Plus

1,0-2,0 l

DC 12-45

Select Plus är tillåtet i kepalök. Max 1 behandling/år. Select Plus bekämpar även vitgröe.

Select + Renol

0,3–0,4 l + 0,3-0,4 l (x2)

DC 12-45. När kvickroten har 3-5 blad

Vid delad behandling. Select är tillåtet i kepalök. Select bekämpar även vitgröe, 2 behadnlingar/år med minst 21 dagars intervall. Karens 56 dagar.

Focus Ultra + Dash

2,0–5,0 l + 0,5 l

DC 15-45 (12-45 purjolök) När kvickroten har 3–5 blad

Kepalök, schalottenlök och purjolök. Karens 28 dagar för kepalök och schalottenlök, purjolök 42 dagar. 

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Lök – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Bladlöss, trips

     

Movento

0,75 l

Vid begynnande angrepp

UPMA max 2 behandlingar per år och 7 dagars karens.

NeemAzal T/S

3 l

 

UPMA i knippelök, salladslök, gräslök och purjolök. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 28 dagar.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.
  

Lök – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Lökbladmögel (kepalök)

     

Shirlan

0,5 l 

DC 40-48

Växla mellan preparaten: 7–10 dagars intervall. Max 1 behandling/år. 7 dagars karens. 

 

Lökbladmögel (kepalök, vitlök och scharlottenlök)

     

Infinito

1,6 l 

DC 41-47

Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall. karens 7 dagar. Lökbladen får ej användas som föda eller foder. UPMA.

Cabrio Duo

2,5 l

DC 13-48

Max 3 behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.

 

Gråmögel (kepalök)

     

Signum

1,0 kg

DC 11-47

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karens 7 dagar.

 

Lökbladmögel och gråmögel

     

Mirador

0,8 l 

DC 14-49 (DC 14-48 kepalök, vitlök)

Max 1 behandling. Karens 14 dagar för gräslök, kepalök och vitlök. Karens 21 dagar för purjolök. Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.

 

Stemphylium leaf blight i purjolök

     

Signum

1,5 kg

Från DC 40

Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Karenstid 14 dygn. UPMA

 

Groningshämmare i Kepalök

     

Fazor

4 kg

DC 47-48

Ca 10 % av lökblasten ska

börja vika sig, men inte mer än 50 %. Karens 14 dagar. 

 

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22