Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av lök. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Lök

Lök - ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)
Boxer* 0,5-1,0 l  DC 00-14, före maj UPMA i Kepalök, knipplök, purjolök och vitlök. 60 dagars karens i kepalök och knipplök, 70 dagars karens i vitlök och 80 dagars karens i purjolök. Max 4 l/år.
Örtogräs - före uppkomst (kepalök)
Fenix 0,9 l Alt. 1 - Före uppkomst Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Fenix 0,45 l x 2 Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14 Max 2 behandlingar/år tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Fenix 0,3 l x 3 Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14 Max 3 behandlingar/år tills löken har 4 örtblad. Behandlingsintervall minst 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.
Goltix WG 1,5 kg Före uppkomst UPMA. Max 1 behandling/år.
Gallery 0,06 l DC 00-12 Bomspruta. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.
Gallery 0,2 l DC 00-12 Bandspruta. Högst 30 % av odlingsytan får behandlas. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 400-600 l/ha. Max 1 behandling/år.
Starane 333 HL 0,15 l DC 10-15 UPMA. Max 1 behandling/år. Karenstid 90 dagar.
Örtogräs - efter uppkomst (salladslök, gräslök, purjolök)
Fenix 0,25 l DC 00-14 (salladslök, gräslök)
DC 11-16 (purjolök)
UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 45 dagar. 
Örtogräs - efter uppkomst (kepalök, scharlottenlök)  
Lentagran WP 0,25-1,0 kg  DC 11-14 (löken har 1–4 blad) Då löken har 1–2 blad rekommenderas dosen 0,25–0,5 kg/ha. Första bladet ska vara 3–4 cm. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 56 dagar. Maxdos/år: 2 kg/ha. 
Örtogräs - efter uppkomst (salladslök, purjolök, vitlök)
Lentagran WP 0,5-1,0 kg Från DC 13 Godkänd att använda i salladslök, purjolök och vitlök. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Maxdos/år: 2 kg/ha. Karenstid salladslök och purjolök: 28 dagar. Karenstid vitlök: 56 dagar.
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola 0,5–1,5 l DC <45 Kepalök, silverlök, schalottenlök och vitlök. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. Maxdos 1,5 l/ha och år.
Select Plus 1,0-2,0 l DC 12-45 Select Plus är tillåtet i kepalök. Max 1 behandling/år. Select Plus bekämpar även vitgröe.
Select + Renol 0,3–0,4 l + 0,3-0,4 l (x2) DC 12-45. När kvickroten har 3-5 blad Vid delad behandling. Select är tillåtet i kepalök. Select bekämpar även vitgröe, 2 behadnlingar/år med minst 21 dagars intervall. Karens 56 dagar.
Focus Ultra + Dash 2,0–5,0 l + 0,5 l DC 15-45 (12-45 purjolök) När kvickroten har 3–5 blad Kepalök, schalottenlök och purjolök. Karens 28 dagar för kepalök och schalottenlök, purjolök 42 dagar. 

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

All användning sker på odlarens egen risk.

Lök - insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladlöss, trips
Movento SC 100 0,75 l Vid begynnande angrepp UPMA max 2 behandlingar per år och 7 dagars karens.
NeemAzal T/S 3 l Vid angrepp UPMA i knippelök, salladslök, gräslök och purjolök. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 28 dagar.

Lök - svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Lökbladmögel (kepalök)
Shirlan 0,5 l  DC 40-48 Växla mellan preparaten: 7–10 dagars intervall. Max 1 behandling/år. 7 dagars karens. 
Lökbladmögel (kepalök, vitlök och scharlottenlök)
Infinito 1,6 l  DC 41-47 Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall. karens 7 dagar. Lökbladen får ej användas som föda eller foder. UPMA.
Cabrio Duo 2,5 l DC 13-48 Max 3 behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.
Zorvec Endavia 0,4 l Från DC 13 Max 4 behandlingar med 7 dagars mellanrum. Karens 28 dagar. 
Gråmögel (kepalök)
Signum 1,0 kg DC 11-47 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Gråmögel (kepalök, sallatslök, purjolök)
Scala 2,0 l DC 19-48 kepalök (DC 19-49 purjolök och salladslök) UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. 14 dagars karens.
Gråmögel och Stemphyllium (kepalök och scharlottenlök)
Propulse 0,5-0,8 l DC 41-47 UPMA. Max 2 behandlingar med 7 dagars mellanrum. Den totala maximala dosen får inte överstiga 1 liter per hektar. Karens 7 dagar. 
Lökbladmögel och gråmögel
Mirador 0,8 l  DC 14-49 (DC 14-48 kepalök, vitlök) Max 1 behandling. Karens 14 dagar för gräslök, kepalök och vitlök. Karens 21 dagar för purjolök. Använd Mirador som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Stemphylium leaf blight i purjolök
Signum 1,5 kg Från DC 40 Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Karenstid 14 dygn. UPMA
Groningshämmare i Kepalök
Fazor 4 kg DC 47-48 Ca 10 % av lökblasten ska
börja vika sig, men inte mer än 50 %. Karens 14 dagar. 

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-26