Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av kål. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Bladgrönsaker som bildar huvud

Bladgrönsaker som inte bildar huvud

Kål – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie
Örtogräs - före uppkomst
Glypper 1,5-2,0 l DC 00. Före uppkomst. 
Devrinol 2,1 l Före sådd eller plantering
Centium 0,25 l Före uppkomst
Örtogräs - efter uppkomst
Lentagran WG 1-2 kg DC 14–16 (4–6 örtblad på kålplantan), i kålrabbi 2–3 veckor efter plantering.
Centium 0,25 l 7-10 dagar efter plantering
Matrigon 72 SG + superolja 110-165 g + 0,5 l DC 12-19
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola  0,5-1,5 l Kvickroten 2-4 blad
Select Plus 1,0-2,0 l DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)
Select + Renol 0,5-1,0 l + 0,5-1,0 l DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)
Focus Ultra + Dash 2 l + 0,5 l DC 12-45. Kvickroten 2–4 blad

Kål – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladmögel och vitrost
Signum 1,0 l DC 41-49 Max 3 behandlingar/säsong. Karens 14 dagar. Rödkål, vitkål, savoykål, brysselkål, blomkål och broccoli.
Infinito 1,6 l DC 40-49 UPMA. Max 3 behandlingar/säsong med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. Röd-, vit-, spets-, savoy-, bryssel-, blom-, grönkål, broccoli och kålrabbi.

Kål – insektsbehandling

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Rapsbagge, kålbladlus
Mavrik 0,2-0,3 l DC 10-49. Vid angrepp.  Karens 7 dagar. I huvud-, bryssel-, blomkål och broccoli. Max 1 behandling/ år med 90 % avdriftsreducerande utrustning. 
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl
Turex 50 WP 1,0 kg Vid angrepp Små, unga larver är mer lättbehandlade. Röd-, savoy-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål, blomkål, broccoli, sareptasenap och kålrabbi. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall minst 7 dagar.
UPMA i köksväxter på friland t ex kålrot och svartkål.
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl
DiPel DF 0,5-1 kg Vid angrepp Doseringen bör inte reduceras till under 1 kg/ha då angreppen är kraftiga, kålfly förekommer eller det finns larver i flera olika storlekar/åldrar. Ett vätmedel/vidhäftningsmedel rekommenderas att tillsättas vid användning i kål. Max 8 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall.
Sugande och bitande skadeinsekter
Mospilan SG 0,325 kg i 500 l vatten Huvudkål: DC 40-85, Blomkål och broccoli: DC 41-46, Brysselkål: DC 41-47 UPMA: Max 1 behandling/år. Blomkål och broccoli har karenstid 7 dagar. Brysselkål och huvudkål har karenstid 14 dagar. Tillåten att använda i ovan nämnda kålgrödor. Max tillåten dos: 0,325 kg/ha.
Mot insektsangrepp löss, viss effekt på trips och spinnkvalster
Movento SC 100 0,75 l DC 12-49. Vid angrepp.  Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 3 dagar. Blanda med pyretroid för snabb effekt. 
Kålbladlöss
Teppeki 0,14 kg DC 16-49. Vid angrepp.  UPMA: Max 2 behandlingar per år, minst 21 dagars intervall. Karens 14 dagar i vit-, röd-, spets- och savojkål. 7 dagars karens i brysselkål.
Mot insektsangrepp, kålbladlus och fjärilslarver
NeemAzal T/S 3 l  DC 14-49. Vid angrepp.  Godkänd i huvudkål och brysselkål. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.
NeemAzal T/S 2,5 l Vid angrepp UPMA i bladbildande kål. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 7 dagar.
Nexide CS 0,06 l DC 10-49 UPMA. Max 1 behandling/år. 
Raptol 6 l DC 12-49 UPMA i blommande kål. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidi- gare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-22