Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av kål. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Bladgrönsaker som bildar huvud

Bladgrönsaker som inte bildar huvud

Kål – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst

     

Glypper

1,5-2,0 l

DC 00. Före uppkomst. 

Endast effekt på uppkomsna ogräs

Devrinol

2,1 l

Före sådd eller plantering

Sprutas på svart jord och myllas med harv omgående efter behandling.

Centium

0,25 l

Före uppkomst

UPMA. Godkänd i sådd av grönkål och sådd kålrot. Max 1 behandling/säsong.

 

Örtogräs - efter uppkomst

     

Lentagran WG

1-2 kg

DC 14–16 (4–6 örtblad på kålplantan), i kålrabbi 2–3 veckor efter plantering.

Godkänd i broccoli, blomkål, brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål och kålrabbi. Broccoli och blomkål är känsligare och därför ska max 1 kg/behandlingstillfälle användas. Max 2 behandlingar/år. Karenstid 42 dagar. Max 2 kg produkt/ha och år. Minst 7 dagars intervall.

Centium

0,25 l

7-10 dagar efter plantering

UPMA. Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, brysselkål, grönkål. Max 1 behandling/år.

Matrigon 72 SG + superolja

110-165 g + 0,5 l

DC 12-19

Huvudkål: Vit, spets, röd och savoykål samt brysselkål. Blommande: Blomkål, broccoli. Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.

 

Gräsogräs - efter uppkomst

     

Zetrola 

0,5-1,5 l

Kvickroten 2-4 blad

I broccoli och huvudkål. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. Max 1,5 l/år.

Select Plus

1,5-2,0 l

DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)

Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 1 behandling/år. Bekämpar även vitgröe.

Select + Renol

0,5-1,0 l + 0,5-1,0 l

DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas)

Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Bekämpar även vitgröe. Enkelbehandling 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol alt. dubbelbehandling: 2 x 0,5 l Select + 0,5 l Renol. Max totaldos är 1,0 l/ha och år.

Focus Ultra + Dash

2 l + 0,5 l

DC 12-45. Kvickroten 2–4 blad

DC 12-45 för vitkål och savojkål. DC 13-35 för broccoli, blomkål, brysselkål, grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål samt fodermärgskål. Karens: 28 dagar för: broccoli, blomkål och vitkål. 42 dagar för: grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål samt fodermärgkål, 21 dagar för savojkål. Ingen karens för brysselkål. 

 

Kål – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Bladmögel och vitrost

     

Signum

1,0 l

DC 41-49

Max 3 behandlingar/säsong. Karens 14 dagar. Rödkål, vitkål, savoykål, brysselkål, blomkål och broccoli.

Infinito

1,6 l

DC 40-49

UPMA. Max 3 behandlingar/säsong med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. Röd-, vit-, spets-, savoy-, bryssel-, blom-, grönkål, broccoli och kålrabbi.

Kål – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Rapsbagge, kålbladlus

     

Mavrik

0,2-0,3 l

DC 10-49. Vid angrepp. 

Karens 7 dagar. I huvud-, bryssel-, blomkål och broccoli. Max 1 behandling/ år med 90 % avdriftsreducerande utrustning. 

 

Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl

     

Turex 50 WP

1,0 kg

Vid angrepp

Små, unga larver är mer lättbehandlade. Röd-, savoy-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål, blomkål, broccoli, sareptasenap och kålrabbi. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: 7 dagar.

 

Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl

     

DiPel DF

0,5-1 kg

Vid angrepp

Doseringen bör inte reduceras till under 1 kg/ha då angreppen är kraftiga, kålfly förekommer eller det finns larver i flera olika storlekar/åldrar. Ett vätmedel/vidhäftningsmedel rekommenderas att tillsättas vid användning i kål. Max 8 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall.

 

Kålfjäril, kålmal, kålmott, kålfly, kålvecklare, rapsbagge

     

Steward 30 WG

66-88 g

Vid angrepp

Dosering 66 g DC 40, 88 g DC 50. Karens vitkål, rödkål, savoykål, blomkål och broccoli 1 dag. Karens brysselkål 28 dagar. Antal behandlingar – se etikett. Obs! 2022 är sista året som Steward får användas.

 

Sugande och bitande skadeinsekter

     

Mospilan SG

0,325 kg i 500 l vatten

Huvudkål: DC 40-85, Blomkål och broccoli: DC 41-46, Brysselkål: DC 41-47

UPMA: Max 1 behandling/år. Blomkål och broccoli har karenstid 7 dagar. Brysselkål och huvudkål har karenstid 14 dagar. Tillåten att använda i ovan nämnda kålgrödor. Max tillåten dos: 0,325 kg/ha.

 

Mot insektsangrepp löss, viss effekt på trips och spinnkvalster

     

Movento SC 100

0,75 l

DC 12-49. Vid angrepp. 

Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 3 dagar. Blanda med pyretroid för snabb effekt. 

 

Kålbladlöss

     

Teppeki

0,14 kg

DC 16-49. Vid angrepp. 

UPMA: Max 2 behandlingar per år, 21 dagars intervall. Karens 14 dagar i vit-, röd-, spets- och savojkål. 7 dagars karens i brysselkål.

 

Mot insektsangrepp, kålbladlus och fjärilslarver

     

NeemAzal T/S

3 l 

DC 14-49. Vid angrepp. 

Godkänd i huvudkål och brysselkål. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.

NeemAzal T/S

2,5 l

Vid angrepp

UPMA i bladbildande kål. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 7 dagar.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22