Långsiktiga strategier för problemogräs

Här hittar du långsiktiga strategier mot problemogräs.

Långsiktiga strategier för problemogräs

Problemogräs är ogräs som ger stora skördesänkningar, kan ha utvecklat resistens mot kemiska bekämpningsmedel och som ibland kan vara svårbekämpade i olika grödor i växtföljden. Vissa ogräs har djupare rotsystem där nytillväxt kan ske, medans andra sprids med enbart frön. Genom att kombinera rätt jordbearbetningsstrategi, grödval, växtföljd och kemisk bekämpning kan man bekämpa problemogräs långsiktigt. Även klimatet och årsmån påverkar förekomsten. Här nedan ges några långsiktiga strategier för att bekämpa olika ogräs effektivt.

Gräsogräs  
Losta Fröna överlever bara ett år. Plöj skiftet djupt. Dubbelbehandling med Broadway Star har bäst effekt bland herbicider i spannmål. Använd Zetrola, Select Plus eller Focus Ultra i höstraps. 
Renkavle Sen sådd med hög utsädesmängd och en lång sort minskar problemet. Öka andelen vårsådda grödor, odla vall samt höst- och vårbehandla i höstsäd. Använd Kerb på hösten i höstraps. Använd glyfosat före uppkomst.
Hönshirs Vårgroende ogräs. Skifta växtföljd och odla större andel höstsådda grödor. Förekommer främst i majs och vårsäd.
Vitgröe Trivs bra vid markpackning och dålig dränering. Åtgärda dräneringsproblem. Höstbehandla höstsäd och höstraps på små plantor med gräsherbicider som har vitgröeeffekt.
Råttsvingel Öka andelen vårsådda grödor i växtföljden. Så sent och använd plogen i växtföljden som har effekt. Höst- och vårbehandla i höstsäd.
Storven Storven har mycket rotmassa, speciellt när den växter på mulljordar. Därför krävs hög dos glyfosat på hösten efter skörd för att få tillräcklig effekt. Zetrola, Focus Ultra, Select Plus och Atlantis OD har effekt på storven vid höga doser.  Även Broadway Star, Hussar Plus OD och Foxtrot/Event Super har effekt. 

 

Rotogräs  
Åkertistel Plöj skiftet djupt, minst 20 cm. Bekämpa i växande gröda på våren och avdöda med glyfosat på hösten 1-2 veckor efter skörd, i augusti. Höj utsädesmängden och satsa på täta grödor, då tistel har svårt för konkurrens. 
Åkermolke Djup plöjning har effekt. Täta grödor som konkurrerar bra. I majs har Titus och Matrigon 72 SG/ Cliophar bra effekt. I spannmål högsta tillåtna dos Kinvara/ Ariane S. 
Åkerfräken Trivs på dåligt dränerade skifte. Cliophar/Matrigon 72 SG har bäst effekt på fräken. MCPA bränner ner fräken, men den kommer igen. 

 

Örtogräs  
Vitblära Problemogräs på Gotland. Trivs på mulljordar. Sprids med rotdelar och frön. Gror året om. Vallodling minskar problemet liksom upprepad jordbearbetning. På totalinfekterade fält är rådet att lägga i svartträda en sommar och glyfosatbehandla. Alternativet är att anlägga en vall som ligger 2-3 år. 
Brunskära Trivs på dåligt dränerade skifte. Kinvara/Ariane S, Cleave/Starane XL, Zypar, Safari och Saracen Delta har bra effekt. 
Resistent våtarv Kemisk växtföljd. Ska behandlas på hösten i höstsäd och höstraps. Legacy på hösten och Kinvara/Ariane S på våren i stråsäd. Belkar, Kerb Flo och Korvetto i höstraps. 
Knölsyska Sprids med stamknölar och frön. Fröna överlever länge i marken. Trivs på dåligt dränerade skifte. Dränera därför skiftena. Så mycket höstgrödor. MCPA + Tripali har bäst effekt i stråsäd och Maister i majs. Följ upp med glyfosat efter skörd. 
Gullkrage Trivs på jordar med lågt pH värde, kalka! Vårgroende, missgynnas av höstgroende grödor. Lancelot har bäst effekt. Hög dos av Tripali och Cliophar/Matrigon har mycket god effekt. 
Blåklint Ska behandlas tidigt på våren vid tillväxt, innan plantorna blir för stora. Om det finns höstgrodd blåklint i vårsådda fält bör en glyfosatbehandling göras innan harvning/sådd. 

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-02