Problemogräs

Här hittar du långsiktiga strategier mot problemogräs.

Långsiktiga strategier för problemogräs

Problemogräs är ogräs som ger stora skördesänkningar, kan ha utvecklat resistens mot kemiska bekämpningsmedel och som ibland kan vara svårbekämpade i olika grödor i växtföljden. Vissa ogräs har djupare rotsystem där nytillväxt kan ske, medans andra sprids med enbart frön. Genom att kombinera rätt jordbearbetningsstrategi, grödval, växtföljd och kemisk bekämpning kan man bekämpa problemogräs långsiktigt. Även klimatet och årsmån påverkar förekomsten. Här nedan ges några långsiktiga strategier för att bekämpa olika ogräs effektivt.

Gräsogräs  
Losta Fröna överlever bara ett år. Plöj skiftet djupt. Dubbelbehandling med Broadway Star har bäst effekt blad herbicider i spannmål. 
Renkavle Sen sådd med hög utsädesmängd och en lång sort minskar problemet. Öka andelen vårsådda grödor. Använd Kerb i höstraps. 
Hönshirs Skifta skifte och odla större andel höstsådda grödor. Förekommer främst i majs och vårsäd.
Vitgröe Trivs bra vid markpackning och dålig dränering. Åtgärda dräneringsproblem. Höstbehandla på små plantor med gräsherbicider som har vitgröeeffekt. 
Råttsvingel Öka andelen vårsådda grödor i växtföljden. Så sent och att använda plogen i växtföljden har också effekt. Hög dos ProOpti/ Boxer på hösten följt av Atlantis på våren. 
Storven Storven har mycket rotmasa, speciellt när den växter på mulljordar. Därför krävs hög dos glyfosat på hösten efter skörd för att få tillräcklig effekt. Zetrola, Focus Ultra, Atlantis och Select Plus har effekt på Storven vid höga doser.  Även Boradway Star har effekt, ca 60 %. 

 

Rotogräs  
Åkertistel Plöj skiftet djurpt, minst 20 cm. Avdöda med glyfosat på hösten 1-2 veckor efter skörd. Helst i augusti. Höj utsädesmängden och satsa på grödorna för att få täta grödor. Tistel har svårt för konkurrens. 
Åkermolke/ Fettistel Djup plöjning har effekt. Täta grödor som konkurrerar bra. I majs har Titus och Matrigon bra effekt. I spannmål högsta tillåtna dos Ariane S. 
Åkerfräken Trivs på dåligt dränerade skifte. Matrigon har bäst effekt på fräken. MCPA bränner ner fräken, men den kommer igen. 

 

Örtogräs  
Vitblära Problemogräs på Gotland. Trivs på mulljordar. Sprids med rotdelar och frön. Gror året om. Vallodling minskar problemet liksom upprepad jordbearbetning. RoundUp Gold har bäst effekt av glyfosatprodukterna. På totalinfekterade fält är rådet att lägga i svartträda en sommar och glyfosatbehandla denna. Alternativet är att anlägga en vall som ligger 2-3 år. Lantbrukarerfarenheter visar på goda effekter med Centium i morötter. 
Brunskära Trivs på dåligt dränerade skifte. Ariane S, Cleave, Zypar, Safari och Saracen Delta har bra effekt. 
Resistent våtarv Kemisk växtföljd. Ska behandla på hösten. Legacy på hösten och Ariane S på våren, Kerb och Belkar i höstraps. 
Knölsyska Sprids med stamknölar och frön. Fröna överlever länge i marken. Trivs på dåligt dränerade skifte. Dränera därför skiftena. Så mycket höstgrödor. Maister har effekt mot knölsyska. MCPA + Tripali har bäst effekt. Glyfosat efter skörd. 
Gullkrage Trivs på jordar med lågt pH värde, kalka! Vårgroende, missgynnas av höstgroende grödor. Lancelot har bäst effekt. Ariane S, Tripali och Zypar har 70-90 % effekt. 
Blåklint Ska behandlas i höstgrödor på hösten. Kör på små ogräs. Vid behov följ upp med tidig ogräsbehandling på våren.