Såtidpunkt och jordart, hur påverkar det min utsädesmängd? Här får du svar från Lantmännen!

Rätt utsädesmängd vid sådd

Det finns flera faktorer som påverkar ut­ sädesmängden vid sådd. De två största
är såtidpunkt och jordart. Generellt kan man säga att vid senare sådd och högre lerhalt, desto högre utsädesmängd. Vid för hög utsädesmängd ökar risken med för frodiga bestånd, vilket kan leda till att grödan lägger sig. Det är också viktigt att räkna på utsädesmängd utifrån antalet grobara frön då utsädets egenskaper som tusenkornvikt och grobarhet kan påverka vikten mycket beroende på gröda. Störst variation finns hos trindsäd som ärt och åkerböna. Se nästa uppslag för lämpligt antal grobara kärnor per kvadratmeter och schablonutsädesmängd i kg/ha för stråsäd, trindsäd, oljeväxter och vallfrö. Till höger finns lämplig utsädesmängd för fång­ och mellangrödor, samt en lathund för utsädesmängd i enheter.

Utsäde i enheter

En del utsäde levereras i enheter. Det under­ lättar vid planeringen men kan vara svårt att räkna fram i kg/ha vid sådd. Till höger följer en lathund om hur man ska räkna om utsäde som levereras i enheter till faktisk vikt vid sådd. Som synes i tabellen kan det skilja åtskilligt på utsädesmängd i vissa grödor. Räkna därför alltid på ditt enskilda utsäde för att få en rätt utsädes­ mängd. Väderstad har utvecklat SeedEye på sina såmaskiner som räknar frö och du skriver endast i antalet önskade kärnor/m2 i terminalen, vilket underlättar sådden.

.

" Med en modern såmaskin och en GPS i traktorn kan sådden ske med varierad utsädesmängd " 

Lathund - utsädesmängd i enheter

Gröda Säck väger ca Enheter i säcken Antal frö i säck Antal grobara frön/m2 Enheter/ha 1 säck räcker till (ha) TKV i gram Ungefärlig utsädesmängd kg per ha
Åkerböna 700 kg 20 1 miljon 50 (40-60) 10 (8-12) 2 (1,7-2,2) 530-560 212-336
Ärter 700 kg 40 2 miljoner 100 (80-120) 20 (16-24) 2 (1,7-2,2) 250-290 200-348
Höstkorn (hybrid) 500 kg 10 10 miljoner 160 (140-200) 1,6 (1,4-2,0) 6,3 (5-7,1) 46-48 65-95
Höstraps (hybrid) 10 kg 1 1,5 miljoner 50 (40-60) 0,3 (0,25-0,4) 3 (2,5-3,5) 4-9 1,6-5,4
Höstraps (linje) 10 kg 1 1,5 miljoner 50 (40-60) 0,3 (0,25-0,4) 3 (2,5-3,5) 4-9 1,6-5,4
Vårraps (hybrid) 10 kg 1 2,1 miljoner 150 0,7 1,4 3-8 4,5-12
Råg (hybrid) 500 kg 12 12 miljoner 200 (180-260) 2 (1,8-2,6) 6 (4,6-6,7) 38 70-100
Fodermajs 15 kg 1 50.000 7,5 (5-9) 1,5 (1,0-1,8) 0,7 (0,6-1,0) 300 15-27

 

Utsädesmängd fång- och mellangrödor

Oljerättika för mellangröda  
Defender, Comet, Agronom m.fl.  15-25
Stinger m.fl., strukturförbättrande kraftig pålrot 6-8

 

Blandningar för mellangröda  
Viterra Raps 15
Viterra Mångfaldszon 30
Flerårig Örtzon 15
Fånggröda 7-15

Utsädesmängd

Lämpliga utsädesmängder vid olika såtidpunkter med normalt radavstånd, sådjup och bra såbädd. Vid vallinsådd minskas utsädesmängden för vårsäd med ca 15 % på mineraljordar och med ca 20 % på mulljordar. Tänk på att tusenkornvikten varierar mellan sorter och år.

 

Beräkna behov av utsäde:

1) Välj antal grobara kärnor efter såtidpunkt.
2) Multiplicera med tusenkornvikt som du läser på säcken.
3) Dividera sedan med grobarhetsprocent från säcken.

 


Utsädesmängd (kg/ha) = Antal grobara kärnor × Tusenkornvikt (g) / Grobarhet (%)

  Lämpligt antal grobara kärnor/m2   Rekommenderad utsädesmängd, kg/ha 
  Såtidpunkt     Såtidpunkt  
Växtslag   Tidig Normal Sen Ungefärlig Tkv g    Tidig Normal Sen
Stråsäd              
Havre 450 500 550 35–40 185 205 225
Korn, 2-rads 300 350 400 45–50 160 180 210
Korn, 6-rads 300 350 400 40–45 150 170 190
Vårrågvete 350 400 450 35–40 155 180 200
Vårvete 500 550 600 35–40 210 230 250
Höstkorn, linje 325 375 425 55–60 160 180 200
Höstkorn, hybrid 130–160  160–200 200–300  40–55 65–80 b) 80–100 b) 100–150 b)
Höstråg, population 350 400 450 30–40 140 180 210
Höstråg, hybrid 200 250 300 30–40   70   90 110
Höstvete 325 400 475 40–50 170 210 240
Höstrågvete 325 375 425 40–50 160 180 210
Trindsäd              
Ärt*   90–110    240–300 a)   265–335  
Vicker   200   75   165  
Åkerböna* 40 45–50  60 450–600 a) 200–265 250–335 300–400

 

  Lämpligt antal grobara kärnor/m2   Rekommenderad utsädesmängd, kg/ha 
  Såtidpunkt     Såtidpunkt  
Växtslag   Tidig Normal Sen Ungefärlig Tkv g    Tidig Normal Sen
Höst-oljeväxter              
Mellansverige, sådatum –1/8 1–15/8 15–25/8        
Sydsverige, sådatum 5–15/8 15–25/8 25–31/8        
Höstraps, hybrid ~12 cm 40 45 50 4–9 1,8-4 2-4,5 2,2-5
Höstraps, hybrid ~50 cm 35–40 40–45 45–50 4–9 1,6-4 1,8-4,5 2-5
Höstraps, linje ~12 cm 40-50 45-55 50-60 5-10 3-4 4-5 5-6
Höstraps HOLL 35 40  50 4–9 1,6-3,5 1,8-4 2,2-5
Höstrybs 80 100 120 3 2,5 3 4
Vår-oljeväxter,
vallfrö och fodermajs
             
Vårraps, linje ~12 cm    200   3–4   7–9  
Vårraps, hybrid ~12 cm   150   4–5   6,5-8,5  
Vårrybs   220   3   7,5  
Vårrybs, hybrid   200   3   6,5  
Oljelin   650 800 7–10 50 60 70
Vallfröblandning         20–25 c) 20–25 c) 20–25 c)
Fodermajs 9 7,5 5        

* En storsäck åkerbönutsäde innehåller 1 miljon grobara frön och en storsäck ärtutsäde innehåller 2 miljoner grobara frön.

a) Stora skillnader.
b) De lägre mängderna i intervallen gäller framförallt södra Sverige.
c) Beror på vallfröblandning

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-23