Såtidpunkt och jordart, hur påverkar det min utsädesmängd? Här får du svar från Lantmännen!

Rätt utsädesmängd vid sådd

Det finns flera faktorer som påverkar utsädesmängden vid sådd. De två största är såtidpunkt och jordart. Generellt kan man säga att vid senare sådd och högre lerhalt, desto högre utsädesmängd. Vid för hög utsädesmängd ökar risken med för frodiga bestånd, vilket kan leda till liggsäd. Det är viktigt att räkna på sin egen utsädesmängd utifrån önskat antal grobara frön då tusenkornvikt samt grobarhet kan skilja mellan olika grödor och partier. Störst variation finns hos trindsäd som ärt och åkerböna. Se nästa uppslag för lämpligt antal grobara kärnor per kvadratmeter och schablonutsädesmängd i kg/ha för stråsäd, trindsäd, oljeväxter och vallfrö.


Utsäde i enheter

En del utsäde levereras i enheter. Det underlättar vid planeringen men kan vara svårt att räkna fram i kg/ha vid sådd. Nedan följer en lathund om hur man ska räkna om utsäde som levereras i enheter till faktisk vikt vid sådd. Som synes i tabellen kan det skilja åtskilligt på utsädesmängd i vissa grödor. Räkna därför alltid på ditt enskilda utsäde för att få en rätt utsädesmängd. Väderstad har utvecklat SeedEye på sina såmaskiner som räknar frö och du skriver endast i antalet önskade kärnor/m2 i terminalen, vilket underlättar sådden.


Lathund – utsädesmängd i enheter

Gröda Säck väger ca Enheter i
säcken
Antal frö
i säck
Antal grobara
frön/m2
Enheter/ha 1 säck räcker
till (ha)
TKV i
gram
Ungefärlig
utsädesmängd
kg per ha
Åkerböna 700 kg 20 1 miljon 50 (40-60) 10 (8-12) 2 (1,7-2,2) 530-560 212-336
Ärter 700 kg 40 2 miljoner 100 (80-120) 20 (16-24) 2 (1,7-2,2) 250-290 200-348
Höstkorn (hybrid) 500 kg 10 10 miljoner 160 (140-200) 1,6 (1,4-2,0) 6,3 (5-7,1) 46-48 65-95
Höstraps (hybrid) 10 kg 1 1,5 miljoner 50 (40-60) 0,3 (0,25-0,4) 3 (2,5-3,5) 4-9 1,6-5,4
Höstraps (linje) 10 kg 1 1,5 miljoner 50 (40-60) 0,3 (0,25-0,4) 3 (2,5-3,5) 4-9 1,6-5,4
Vårraps (hybrid) 10 kg 1 2,1 miljoner 150 0,7 1,4 3-8 4,5-12
Vårrybs (hybrid) 20 kg 1 7,5 miljoner 200 0,3 3,75 3 5-5,5
Råg (hybrid) 500 kg 12 12 miljoner 200 (180-260) 2 (1,8-2,6) 6 (4,6-6,7) 38 70-100
Fodermajs  15 kg 1 50.000 8 (7-9) 1,6 (1,4-1,8) 0,6 (0,5-0,7) 300 20-30


Utsädesmängd

Lämpliga utsädesmängder vid olika såtidpunkter med normalt radavstånd, sådjup och bra såbädd. Vid vallinsådd minskas utsädesmängden för vårsäd med ca 15 % på mineraljordar och med ca 20 % på mulljordar. Tänk på att tusenkornvikten varierar mellan sorter och år. Vid ekologisk odling och högt ogrästryck, höj utsädesmängden med ca 10-20 %.


Beräkna behov av utsäde:

1) Välj antal grobara kärnor efter såtidpunkt.
2) Multiplicera med tusenkornvikt som du läser på säcken.
3) Dividera sedan med grobarhetsprocent från säcken.

Utsädesmängd (kg ha) =
Antal grobara kärnor × Tusenkornvikt (g)
_________________________________
Grobarhet (%)

 

  Lämpligt antal grobara kärnor/m2   Rekommenderad utsädesmängd, kg/ha 
  Såtidpunkt     Såtidpunkt  
Växtslag   Tidig Normal Sen Ungefärlig Tkv g    Tidig Normal Sen
Stråsäd              
Havre 450 500 550 35–40 185 205 225
Korn, 2-rads 300 350 400 45–50 160 180 210
Korn, 6-rads 300 350 400 40–45 150 170 190
Vårrågvete 350 400 450 35–40 155 180 200
Vårvete 500 550 600 35–40 210 230 250
Höstkorn, linje 325 375 425 55–60 160 180 200
Höstkorn, hybrid 130–160  160–200 200–300  40–55 65–80 b) 80–100 b) 100–150 b)
Höstråg, population 350 400 450 30–40 140 180 210
Höstråg, hybrid 200 250 300 30–40   70   90 110
Höstvete 325 400 475 40–50 170 210 240
Höstrågvete 325 375 425 40–50 160 180 210
Trindsäd              
Ärt*   90–110    240–300 a)   265–335  
Vicker   200   75   165  
Åkerböna* 40 45–50  60 450–600 a) 200–265 250–335 300–400
Höstoljeväxter              
Mellansverige, sådatum –1/8 1–15/8 15–25/8        
Sydsverige, sådatum 5–15/8 15–25/8 25–31/8        
Höstraps, hybrid ~12 cm 40 45 50 4–9 1,8-4 2-4,5 2,2-5
Höstraps, hybrid ~50 cm 35–40 40–45 45–50 4–9 1,6-4 1,8-4,5 2-5
Höstraps, linje ~12 cm 40-50 45-55 50-60 5-10 3-4 4-5 5-6
Höstraps HOLL 35 40  50 4–9 1,6-3,5 1,8-4 2,2-5
Höstrybs 80 100 120 3 2,5 3 4
Våroljeväxter, vallfrö och fodermajs            
Vårraps, linje ~12 cm    200   3–4   7–9  
Vårraps, hybrid ~12 cm   150   4–5   6,5-8,5  
Vårrybs   220   3   7,5  
Vårrybs, hybrid   200   3   6,5  
Oljelin   650 800 7–10 50 60 70
Vallfröblandning         20–25 c) 20–25 c) 20–25 c)
Fodermajs Sydsverige 9 9** 8        
Fodermajs Mellansverige 8 8** 7        

*En storsäck åkerbönutsäde innehåller 1 miljon grobara frön och en storsäck ärtutsäde innehåller 2 miljoner grobara frön.
**Kärnmajs för tröskning normalt 7-8
a) Stora skillnader.
b) De lägre mängderna i intervallen gäller framförallt södra Sverige.
c) Beror på vallfröblandning.

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-20