Såtidpunkt och jordart, hur påverkar det min utsädesmängd? Här får du svar från Lantmännen!

Rätt utsädes- mängd vid sådd

Det finns flera faktorer som påverkar utsädesmängden vid sådd. De två största är såtidpunkt och jordart. Generellt kan man säga att vid senare sådd och högre lerhalt, desto högre utsädesmängd. Vid för hög utsädesmängd ökar risken med för frodiga bestånd, vilket kan leda till att grödan lägger sig. Det är också viktigt att räkna på utsädesmängd utifrån antalet grobara frön då utsädets egenskaper som tusenkornvikt och grobarhet kan påverka vikten mycket beroende på gröda. Störst variation finns hos trindsäd som ärt och åkerböna. Se nästa uppslag för lämpligt antal grobara kärnor per kvadratmeter och schablonutsädesmängd

i kg/ha för stråsäd, trindsäd, oljeväxter och vallfrö.

Längre ner på sidan finns lämplig utsädesmängd för fång och mellangrödor, samt en lathund för utsädesmängd i enheter.

 

Utsäde i enheter

En del utsäde levereras i enheter. Det underlättar vid planeringen men kan vara svårt att räkna fram i kg/ha vid sådd. Till höger följer en lathund om hur man ska räkna om utsäde som levereras i enheter till faktisk vikt vid sådd. Som synes i tabellen kan det skilja åtskilligt på utsädesmängd i vissa grödor. Räkna därför alltid på ditt enskilda utsäde för att få en rätt utsädesmängd. Väderstad har utvecklat SeedEye på sina såmaskiner som räknar frö och du skriver endast i antalet önskde kärnor/m2 i terminalen, vilket underlättar sådden.

 

Med en modern såmaskin och en GPS i traktorn kan sådden ske med varierad utsädesmängd.


Lathund - utsädesmängd i enheter

Gröda

Säck
väger ca

Enheter i
säcken

Antal frö i
säck

Antal grobara
frön/m2

Enheter/ha

1 säck räcker
till (ha)

TKV i
gram

Ungefärlig
utsädesmängd kg per ha

Åkerböna

700 kg

20

1 miljon

50 (40-60)

10 (8-12)

2 (1,7-2,2)

530-560

212-336

Ärter

700 kg

40

2 miljoner

100 (80-120)

20 (16-24)

2 (1,7-2,2)

250-290

200-348

Höstkorn (hybrid)

500 kg

10

10 miljoner

160 (140-200)

1,6 (1,4-2,0)

6,3 (5-7,1)

46-48

65-95

Höstraps (hybrid)

10 kg

1

1,5 miljoner

50 (40-60)

0,3 (0,25-0,4)

3 (2,5-3,5)

4-9

1,6-5,4

Höstraps (linje)

10 kg

1

1,5 miljoner

50 (40-60)

0,3 (0,25-0,4)

3 (2,5-3,5)

4-9

1,6-5,4

Vårraps (hybrid)

10 kg

1

2,1 miljoner

150

0,7

1,4

3-8

4,5-12

Råg (hybrid)

500 kg

12

12 miljoner

200 (180-260)

2 (1,8-2,6)

6 (4,6-6,7)

38

70-100

Fodermajs

15 kg

1

50.000

7,5 (5-9)

1,5 (1,0-1,8)

0,7 (0,6-1,0)

300

15-27

 

Utsädesmängd fång- och mellangrödor

Oljerättika för mellangröda

 

Defender, Comet, Agronom m.fl. 

15-25

Stinger m.fl., strukturförbättrande
kraftig pålrot

6-8

Blandningar för mellangröda

 

Viterra Raps

15

Viterra Mångfaldszon

30

Flerårig Örtzon

15

Fånggröda

7-15

Utsädesmängd

Lämpliga utsädesmängder vid olika såtidpunkter med normalt radavstånd, sådjup och bra såbädd. Vid vallinsådd minskas utsädesmängden för vårsäd med 20-30 kg/ha på mineraljordar och med 30-40 kg/ha på mulljordar. Tänk på att tusenkornvikten varierar mellan sorter och år.

 

* En storsäck åkerbönutsäde innehåller 1 miljon grobara frön och en storsäck ärtutsäde innehåller 2 miljoner grobara frön.

Beräkna behov av utsäde:
1) Välj antal grobara kärnor efter såtidpunkt.
2) Multiplicera med tusenkornvikt som du läser på säcken.
3) Dividera sedan med grobarhetsprocent från säcken.


Utsädesmängd (kg/ha) = Antal grobara kärnor × Tusenkornvikt (g) / Grobarhet (%)

 

 

Lämpligt antal grobara kärnor/m2

   

Rekommenderad utsädesmängd, kg/ha 

 

Såtidpunkt

   

Såtidpunkt

Växtslag

Tidig

Normal

Sen

 

Ungefärlig Tkv g

Tidig

Normal

Sen

Stråsäd

               

Havre

450

500

550

 

35–40

185

205

225

Korn, 2-rads

300

350

400

 

45–50

160

180

210

Korn, 6-rads

300

350

400

 

40–45

150

170

190

Vårrågvete

350

400

450

 

35–40

155

180

200

Vårvete

500

550

600

 

35–40

210

230

250

Höstkorn, linje

325

375

425

 

55–60

160

180

200

Höstkorn, hybrid

130–160 

160–200

200–300 

 

40–55

65–80 b)

80–100 b)

100–150 b)

Höstråg, population

350

400

450

 

30–40

140

180

210

Höstråg, hybrid

200

250

300

 

30–40

70

90

110

Höstvete

325

400

475

 

40–50

170

210

240

Höstrågvete

325

375

425

 

40–50

160

180

210

a) Stora skillnader.
b) De lägre mängderna i intervallen gäller framförallt södra Sverige.
c) Beror på vallfröblandning

 

 

Lämpligt antal grobara kärnor/m2

   

Rekommenderad utsädesmängd, kg/ha 

 

Såtidpunkt

   

Såtidpunkt

Växtslag

Tidig

Normal

Sen

 

Ungefärlig Tkv g

Tidig

Normal

Sen

Trindsäd

               

Ärt*

 

90–110 

   

240–300 a)

 

265–335

 

Vicker

 

200

   

75

 

165

 

Åkerböna*

40

45–50 

60

 

450–600 a)

200–265

250–335

300–400

Höstoljeväxter

               

Mellansverige, sådatum

–1/8

1–15/8

15–25/8

         

Sydsverige, sådatum

5–15/8

15–25/8

25–31/8

         

Höstraps, hybrid ~12 cm

40

45

50

 

4–9

1,8-4

2-4,5

2,2-5

Höstraps, hybrid ~50 cm

35–40

40–45

45–50

 

4–9

1,6-4

1,8-4,5

2-5

Höstraps, linje ~12 cm

40-50

45-55

50-60

 

5-10

3-4

4-5

5-6

Höstraps HOLL

35

40

 50

 

4–9

1,6-3,5

1,8-4

2,2-5

Höstrybs

80

100

120

 

3

2,5

3

4

Våroljeväxter, vallfrö och fodermajs

               

Vårraps, linje ~12 cm 

 

200

   

3–4

 

7–9

 

Vårraps, hybrid ~12 cm

 

150

   

4–5

 

6,5-8,5

 

Vårrybs

 

220

   

3

 

7,5

 

Vårrybs, hybrid

 

200

   

3

 

6,5

 

Oljelin

 

650

800

 

7–10

50

60

70

Vallfröblandning

         

20–25 c)

20–25 c)

20–25 c)

Fodermajs

90

75

50

         

 

* En storsäck åkerbönutsäde innehåller 1 miljon grobara frön och en storsäck ärtutsäde innehåller 2 miljoner grobara frön.

a) Stora skillnader.
b) De lägre mängderna i intervallen gäller framförallt södra Sverige.
c) Beror på vallfröblandning

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22