Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av äpple och fruktträd. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Äpple

00 Vila
09 Grön spets
10 Musöron
55 Blomknopp synlig
59 Ballong
65 Full blom
69 Avslutad blom
71 Fruktstorlek upp till 10 mm (dunig kart)
74 Fruktstorlek upp till 40 mm (glatt frukt)
85-87 Början av mognad till skörd

Äpple – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Nyetablerad fruktodling

     

Flerårigt ogräs och gräsogräs

     

Roundup Flex

1,6-3,2 l 

Senast 5 veckor före plantering

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Glypper*

2,0-4,0 l

Senast 5 veckor före plantering

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

 

Örtogräs och gräsogräs

     

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar.

 

Gräsogräs

     

Kerb Flo 400

0,75 l 

Sen höst, före tjäle

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

Ung fruktodling

     

Örtogräs och gräsogräs

     

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 

 

Gräsogräs

     

Kerb Flo 400

0,75 l 

 

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l 

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

Äldre fruktodling

     

Flerårigt ogräs och gräsogräs

     

Glypper*

2,0-4,0 l

Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Roundup Flex

1,6-3,2 l 

Punktbehandling eller avskärmad sprutning före 1 juli. Senare stor risk för skador pga rotskott

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

 

Örtogräs och gräsogräs

     

MaisTer

75-150 g 

Före blom > DC 59

UPMA, max 2 behandlingar per säsong, maxdos 150 g per säsong. Karenstid 90 dagar. 

 

Gräsogräs

     

Kerb Flo 400

0,75 l 

Sen höst, före tjäle

Marktemperatur under 10°C.

Zetrola

1,5 l

April–september

Kvickrot 3–6 blad. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karenstid 30 dagar.

 

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)

Äpple – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Spinnkvalster, rött spinn

     

Nissorun SC

0,4 l 

Före blomning till mognad. Minst 80 % av vinteräggen kläcka eller senare

Max 1 behandling/år. Karenstid: 28 dagar.

 

Fickminerarmal

     

Mospilan SG

0,25 kg 

Innan förpuppning (DC 50-89)

1 behandling vart tredje år. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.

 

Bladlöss, ullöss

     

Mospilan SG

0,25 kg 

Vid angrepp

1 behandling vart tredje år. Tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.

Teppeki

0,14 kg 

Vid angrepp i DC 51-59 och/eller DC 71-75.

Max 3 ggr/år med minst 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.

 

Bladlöss, inklusive blodlus och kommasköld-bladlus, larver, äppleblomvivel

     

Raptol

Bladlöss: 5 l/m kronhöjd, Larver: 3,5 l/m kronhöjd, Äppleblomvivel: 2,3 l/m kronhöjd 

Vid angrepp

Ej effekt på röd äpplebladlus och vecklare. Koncentrationen ska vara 0,5–1 % i sprutvätskan. Temperaturen ska vara över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Maxdosen vid varje behandling är 15 l/ha. Karens 3 dagar.

 

Bladlus inklusive blodlus, kommasköldlus samt äppel-bladgallmygga

     

Movento

2,25 l ( 0,75 l/m trädhöjd) 

Vid angrepp

Max 2 behandlingar med 21 dagars intervall. Karens 21 dagar.

 

Vecklare, frostfjäril

     

Steward

170 g alt. 230 g från DC 40

Vid begynnande äggläggning

Lägre dos – max 2 ggr/säsong, högre dos – max 1 ggr/säsong Karens 7 dagar. OBS! Biregler. Obs! 2022 är sista året som Steward får användas. 

 

Fjärilslarver t ex frostfjäril, fruktskalvecklare, nattfly

     

Turex 50 WP

1,5–2,0 kg 

Frostfjäril då äggen har kläckts på våren och larven är aktiv. Övriga så fort larven är aktiv

Små, unga larver är mer lättbehandlade när de är aktiva. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: minst 7 dagar.

 

Fruktträdsspinnkvalster, äpplebladgallkvalster/rostkvalster

     

 Danitron

1,0–2,0 l

Vid angrepp från DC 51 (svällande kropp) till DC 85 (strax före skörd)

Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskild avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 99 %. Högsta tillåtna dos är 0,75 l per ha och meter trädhöjd. Max 1 behandling/år. Karenstid: 21 dagar.

 

Fruktträd-spinnkvalster

     

Fibro

20-30 l 

På vinterägg, DC 53-57

Max 1 behandling/år. Paraffinolja. Vattenmängd 1 000–1 500 l.

 

Bladlöss, fjärilslarver, bladloppor

     

NeemAzal T/S

3 l 

Vid angrepp i DC 53-69

Max 1 behandling. Grön äppelbladlus bekämpas inte helt men populationen kan hållas på en låg nivå.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Äpple – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Skorv

     

Scala

1,1 l 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 70 % av slutlig fruktstorlek

Max 5 ggr/säsong. Reducerad dos vid tankblandning. Även mot Monilia. Karens 56 dagar.

Delan WG

0,5 kg 

DC 53-79, Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek

Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Max 3 behandlingar/år, minst 7 dagar mellan varje behandling. Karens 35 dagar.

Delan Pro

2,5 l

DC 53-81 från blomknopparnas sprickning t.o.m. början av fruktmognad.

Ej till ljusskaliga sorter, efter 1/8. Max 6 behandlingar/år, minst 8 dagar mellan varje behandling. Karens 35 dagar. 

Candit 

0,2 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

Syllit 

1,25 l 

Från svällande knopp t.o.m. 70-80 % av slutlig fruktstorlek

Max 2 ggr/säsong med minst 7 dagars intervall. Karens 60 dagar. 

VitiSan

2,5 kg/m kronhöjd 

DC 10-85. Från musöronstadiet till början av mognad

Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha.

 

Monilia

     

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

Från kartstorlek 10 mm till skörd

Den lägre dosen vid tankblandning med Delan. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 2 behandlingar per säsong. Karenstid 14 dagar.

Delan WG

0,5 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek

Ej till ljusskaliga sorter, 1/8. Karens 35 dagar.

Candit

0,2 kg 

Från blomknopparnas sprickning t.o.m. begynnande mognad

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

 

Bägarröta och Monilla

     
       

Teldor WG

1,5 kg 

Under blom DC 60-69

UPMA max 2 behandlingar per säsong, 10 dagars intervall.

 

Mjöldagg

     

Kumulus

3–6 kg 

Från grön spets t.o.m. begynnande mognad

Temperatur efter behandling helst 18-25*C. Sidoeffekt mot gallkvalster. Behandla ej svavelkänsliga sorter.

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

Från musöronstadiet tills tillväxten av skotten avstannar

Halv dos Topas vid tankblandning med Delan. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost/Monilia. Karens 14 dagar. Max 2 ggr/säsong.

VitiSan

2,5 kg/m kronhöjd 

Från musöron-början av mognad mognad i DC 10-85.

UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall. Vid varmt och torrt väder bör intervallet vara 7-10 dagar. Maxdos per behandling 7,5 kg/ha. UPMA

Candit 

0,2 kg

Från ballong

Max 3 ggr/säsong. Karens 28 dagar.

Topas 100 EC

0,25–0,5 l

Från blom

Den lägre dosen vid tankblandning med Delan WG. Spruta regelbundet med 10–14 dagars intervall från avslutad blomning. Kurativt mot mjöldagg och skorv, även mot rost och Monilia. Max 3 behandlingar/år. Karenstid 21 dagar.

 

Gloeosporium Monilia

     

Signum

0,75 kg

Från blom

UPMA, Max 3 ggr/säsong med 7–14 dagars intervall, 25 % avdriftsreducerande utrustning, Karens 7 dagar.

Pomax

1,6 l

Från 6 veckor före skörd

Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 3 dagar karens. 

 

Resistensrisken är hög för preparaten Candit, Scala och Topas. Använd därför dessa var för sig högst 3 gånger/säsong. Att växla mellan preparaten och att blanda två eller flera fungicider, minskar resistensrisken.

Vid blandning brukar ett av preparaten kunna halveras i dos.

 

Fruktträd – bladgödsling

Bladgödsling i äpple- och päronodling. Vattenmängd 200–400 l/ha.

Näringsämne/Tidpunkt

Magnesium

Mangan

Bor

Kalcium

Kalcium, fosfor

Zink

Järn

Knoppsprickning – Ballongstadiet

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

1-2 l/ha Mikro Mangan

2 l/ha Bor 150

5 l/ha Stopit vid knoppsprickning, upprepas var 7-10 dag fram till början av blomningen.

 

1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat

5-6 l/ha Ferrum Boost

Begynnande blomning

   

2 l/ha Bor 150

       

Avblomning – Kartsättning

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

1-2 l/ha Mikro Mangan

1–2 l/ha Bor 150

 

10 l/ha Kalciofoss

0,5 l/ha Zintrac / 2 l Zinknitrat

 

Fruktutveckling

 

0,5-1 l/ha Mikro Mangan

 

10 l/ha Stopit från avblomning till en vecka förre skörd vid 14 dagars intervall.

10 l/ha Kalciofoss

   

Fruktmognad

       

10 l/ha Kalciofoss a)

   

Efter skörd – Bladfall

4 l/ha Magtrac / 8 l magnesiumnitrat

 

2–3 l/ha Bor 150

   

1–2 l/ha Zintrac / 4-8 l Zinknitrat

 

* Kalciofoss används för att förbättra den röda färgen på frukten, förbättra fruktens fasthet, reduktion av inre nedbrytning, mer koncentrerad skörd och en förbättring av fruktens lagringsduglighet. Behandlingarna ska göras
2 till 3 veckor före skörd, minimum 500 l vatten/ha. Blanda inte med andra preparat!

 

Tillväxtreglering fruktträd

Äpple- och päronträd

     

Preparat

Dos

Utvecklingsstadium

Kommentar

Mot kartfall och tillväxt av skott

     

Regalis Plus

2,5 kg

DC 60-69

Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år

Regalis Plus

1,5 kg

DC 71-75

Totala maxdosen får inte överskrida 3,0 kg/år

 

För kartgallring

     

Cerone

0,4 l

DC 57-72

UPMA. Max 2 behandlingar per år.

 

För färgförbättring

     

Cerone

0,4 l

DC 78-85

UPMA endast i äpple. Max 1 behandling per år. Karens 10 dagar.

 

Mot korkrost och för skalförbättring

     

Novagib

0,5 l

DC 69-74

Max 4 behandlingar/ år med minst 7 dagars intervall.

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22