Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av jordgubbar. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Jordgubbar

Jordgubbar – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
NYPLANTERADE FÄLT
Örtogräs - före uppkomst/utplantering
Roundup Flex 1,6-3,2 l Senast 5 veckor före plantering. Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Glypper* 2,0-4,0 l Senast 5 veckor före plantering. Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Örtogräs - efter uppkomst/utplantering
Proman 1,0 l Senast 7 dagar efter utplantering. Endast vårbehandling senast 15 juni. UPMA gäller för Proman med reg.nr 5348. Max 1 behandling/år. Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten. Vid spridning av produkten ska 200-600 l vatten/ha användas.
Betasana SC 0,5-1,0 l Nyplanterade plantor Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.
Goltix Gold a) 1,0 kg Nyplanterade innan blomning Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och år. Vid dubbelbehandling minst 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix Gold, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 
Gallery a) 0,3–0,5 l  Nyplanterade plantor Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 
Boxer 2,5 l  Tidigast 2 veckor efter plantering UPMA. Tidigast 2 veckor efter plantering fram till mitten av oktober. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion.
Gräsogräs - efter uppkomst/utplantering
Zetrola 0,5-1,5 l Före blomning samt efter skörd Max 1 behandling/år och 35 dagars karens. 
Select Plus 1,0-2,0 l  DC 12-59 eller DC 91-97 Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.
Select + Renol 0,5-1 l + 0,5-1 l  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad Max 2 behandlingar/år med minst intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
Focus Ultra + Dash 2-5 l + 0,5 l DC 11-16 Max 1 behandling/år och 42 dagars karens.

 

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
ETABLERADE FÄLT
Örtogräs - efter uppkomst/utplantering
Gallery 0,125 l  Tidigt på våren Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.
Goltix Gold 1,0 kg  Mars–april (före blomning) Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix Gold, Korona. 
Goltix WG 1,0 kg  Innan blomning och/eller efter skörd Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.
Matrigon 72 SG + superolja 165 g  + 0,5 l Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 
Betasana SC  1,0 l  Före och efter skörd Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l).
a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix Gold eller Gallery tidigast en månad efter plantering.

 

Jordgubbar – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
ETABLERADE FÄLT
Örtogräs
Gallery 0,125 l  September–oktober Höstbehandling. Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.
Kerb Flo 400 0,5–0,75 l  Oktober–december Höstbehandling. UPMA. Max 1 behandling/år. Marktemperatur under 10°C. Vid bandsprutning av max 50 % av arealen går det att köra 1,5 l.
Goltix Gold 1 kg  September–oktober (efter skörd) Höstbehandling. Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får ej överskrida 2x1 kg/ha och år.
Boxer 2,5 l  September–oktober (efter skörd) Höstbehandling. UPMA. Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall.
Matrigon 72 SG + superolja 165 g  + 0,5 l Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 
Betasana SC  1,0 l  Före och efter skörd Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.
Spotlight Plus 0,8 l Efter skörd, DC 91 Behandling efter skörd mot utlöpare och ogräs. UPMA. Bomspruta ska vara avskärmad. Obs! Endast sprutning mellan raderna. Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Maxdosen är 0,8 l/ha och år. Rek. 300-600 l/ha. Bäst effekt efter morgonbehandling med solljus.
Gräsogräs 
Zetrola 0,5-1,5 l  Före blomning samt efter skörd Max 1 behandling och 35 dagars karens.
Select Plus 1,0-2,0 l  DC 12-59 eller DC 91-97 Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.
Select + Renol 0,5-1 l + 0,5-1 l Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. Max 2 behandlingar/år med minst intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
Focus Ultra + Dash 2-5 l + 0,5 l DC 11-16 Max 1 behandlingar/år och 42 dagars karens.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

All användning sker på odlarens egen risk.

 

Jordgubbar – insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Fjärilslarver
Turex 50 WP 1,0 kg  Unga larver och aktiva i DC 13-93 Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall minst 7 dagar.
Spinnkvalster
Milbeknock 1,25 l DC 40-60 och/eller efter DC 91 UPMA i jordgubbar på friland. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. 
Vertimec 1,2 l  Före eller efter skörd. DC 12-89 (endast under mars–oktober). Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Vätmedel då plantan inte har bär. Karenstid 3 dagar. Endast i växthus.
Fibro  10 l  Vid angrepp, DC 10-89 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 1000 l vatten/ha
Nissorun SC 0,4 l  Vid angrepp upp till DC 97 Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer.
Jordgubbskvalster
Vertimec 1,2 l  Efter skörd/blasthuggning eller vårbehandling Minst 1.000 l vatten. Karens 10 dagar. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel då plantan inte har bär. Endast i växthus.
Mavrik 0,2 l  DC 51-75 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Milbeknock 1,25 l DC 40-60 och/eller efter DC 91 UPMA i jordgubbar på friland. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. 
Löss, spinn- och jordgubbskvalster
Movento 1,0 l  Före blom eller efter skörd UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.
Mavrik 0,2 l  DC 51-75 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Sniglar
Sluxx HP 4–7 kg  Vid begynnande angrepp Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.
Löss, trips, fjärilslarver
NeemAzal T/S 3 l Från DC 57 UPMA. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar.

 

Jordgubbar – bladgödsling

Bladgödsling i jordgubbs- och hallonodling. Vattenmängd 200–600 l/ha.

Näringsämne/
Utvecklingsfas
Fosfor (kalcium) Kalcium Bor Järn Mangan Magne-sium Zink
Begynnande tillväxt       1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital      
Gröna knoppar     1 l/ha Bor 150 1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital 1–2 l/ha Mikro Mangan 4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat 0,5 l/ha Zintrac/ 2 l Zinknitrat
Vita knoppar     1 l/ha Bor 150     4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat 0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat
Begynnande blomning 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Full blomning 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Slutet av blomningen 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Efter skörd i sept–okt     2 l/ha Bor 150   2 l/ha Mikro Mangan   0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat

Jordgubbar – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Mjöldagg
Kumulus DF 4,0–6,0 l  På våren och efter skörd Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens saknas.
Frupica SC 0,9 l  DC 59-66 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.
Talius 0,25 l Dc 41-92 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karenstid 3 dagar. Godkänd att använda i friland och tunnel.
Flexity 0,5 l DC 11-89 Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dygn. 1000-1500 l vatten/ha ska användas. UPMA i frilandsodling och i tunnelodling.
Switch 1,0 kg  Begynn. Blomning Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
Signum 1,8 kg  Mitten av blomning Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.
Candit 0,2 kg  Förebyggande under säsongen Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar och Signum. Karens 7 dagar.
Mirador 0,64 l  Förebyggande under säsongen. DC 51-89 Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 
Topas 100 EC 0,25–0,5 l  DC 41-97  Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.
Mjöldagg och gråmögel
Serenade ASO 4,0–8,0 l  DC 13-97 Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 
VitiSan 5 kg  Från knoppstadie, DC59-89 UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Godkänd att använda i växthus, tunnel och på friland. 
Kronröta, rödröta
Aliette 80 WG 4,0 kg  Etablerade plantor, på våren Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.
Aliette 80 WG 4,0 kg  Under hösten Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.
Aliette 80 WG 0,3 kg  Nya plantor Doppning av rötterna strax före utplantering.
Aliette 80 WG 4,0 kg  2-4 veckor efter plantering Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.
Gråmögel
Scala 2,0 l  Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov. Max 2 behandlingar. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.
Switch 1,0 kg    Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
Teldor WG 50 1,5 kg  DC 55-89 Max 3 behandlingar. Karens 3 dagar.
Frupica SC 0,8–0,9 l  DC 59-66 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.
Signum 1,8 kg  DC 60-81 Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.
Binab TF WP 0,5 kg  Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.
Switch 1,0 kg  DC 55-89 Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning. 
Geoxe 50 WG 0,5 kg  DC 61-89 Max 2 behndlingar per år. Minst 10 dagars intervall. Karens 3 dagar. 

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-22