Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av jordgubbar. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Jordgubbar

Jordgubbar – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

NYPLANTERADE FÄLT

     

Örtogräs - före uppkomst/utplantering

     

Roundup Flex

1,6-3,2 l

Senast 5 veckor före plantering.

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

Glypper*

2,0-4,0 l

Senast 5 veckor före plantering.

Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.

 

Örtogräs - efter uppkomst/utplantering

     

Proman

1,0 l

Senast 7 dagar efter utplantering.

Endast vårbehandling senast 15 juni. UPMA. Max 1 behandling/år. Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten. Vid spridning av produkten ska 200-600 l vatten/ha användas.

Betasana SC

0,5-1,0 l

Nyplanterade plantor

Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

Goltix WG a)

1,0 kg

Nyplanterade innan blomning

Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och år. Vid dubbelbehandling minst 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 

Gallery a)

0,3–0,5 l 

Nyplanterade plantor

Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 

Boxer

2,5 l 

Tidigast 2 veckor efter plantering

UPMA. Tidigast 2 veckor efter plantering fram till mitten av oktober. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion.

 

Gräsogräs - efter uppkomst/utplantering

     

Zetrola

0,5-1,5 l

Före blomning samt efter skörd

Max 1 behandling/år och 35 dagars karens. 

Select Plus

1,0-2,0 l 

DC 12-59 eller DC 91-97

Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.

Select + Renol

0,5-1 l + 0,5-1 l 

Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad

Max 2 behandlingar/år med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.

 

ETABLERADE FÄLT

     

Örtogräs - efter uppkomst/utplantering

     

Gallery

0,125 l 

Tidigt på våren

Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.

Goltix WG

1,0 kg 

Mars–april (före blomning)

Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona. 

Goltix WG

1,0 kg 

Innan blomning och/eller efter skörd

Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.

Matrigon 72 SG + superolja

165 g + 0,5 l

Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter

Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 

Betasana SC 

1,0 l 

Före och efter skörd

Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

*Glypper kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)
a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix WG eller Gallery tidigast en månad efter plantering

 

Jordgubbar – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

ETABLERADE FÄLT

     

Örtogräs

     

Gallery

0,125 l 

September–oktober

Höstbehandling. Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.

Kerb Flo 400

0,5–0,75 l 

Oktober–december

Höstbehandling. UPMA. Max 1 behandling/år. Marktemperatur under 10°C. Vid bandsprutning av max 50 % av arealen går det att köra 1,5 l.

Goltix WG

1 kg 

September–oktober (efter skörd)

Höstbehandling. Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får ej överskrida 2x1 kg/ha och år.

Boxer

2,5 l 

September–oktober (efter skörd)

Höstbehandling. UPMA. Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall.

Matrigon 72 SG + superolja

165 g + 0,5 l

Efter skörd, en vecka innan blasthuggning eller två veckor efter

Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Mot maskros, tistel, korsört, baldersbrå, vitklöver. 

Betasana SC 

1,0 l 

Före och efter skörd

Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

Spotlight Plus

0,8 l

Efter skörd, DC 91

Behandling efter skörd mot utlöpare och ogräs. UPMA. Bomspruta ska vara avskärmad. Obs! Endast sprutning mellan raderna. Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Maxdosen är 0,8 l/ha och år. Rek. 300-600 l/ha. Bäst effekt efter morgonbehandling med solljus.

 

Gräsogräs 

     

Zetrola

0,5-1,5 l 

Före blomning samt efter skörd

Max 1 behandling och 35 dagars karens.

Select Plus

1,0-2,0 l 

DC 12-59 eller DC 91-97

Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.

Select + Renol

0,5-1 l + 0,5-1 l

Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad.

Max 2 behandlingar/år med intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

All användning sker på odlarens egen risk.

Jordgubbar – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Fjärilslarver

     

Turex 50 WP

1,0 kg 

Unga larver och aktiva

Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall: 7 dagar.

 

Spinnkvalster

     

Floramite

0,4 l 

Vid begynnande angrepp

Max 2 behandlingar/år. Karens 3 dagar.

Vertimec

1,2 l 

Före eller efter skörd.

DC 12-89 (endast under mars–oktober). Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Vätmedel då plantan inte har bär. Karenstid 3 dagar. Endast i växthus.

Fibro 

10 l 

Vid angrepp, DC 10-89

UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 1000 l vatten/ha

Nissorun SC

0,4 l 

Vid angrepp

Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer.

 

Jordgubbskvalster

     

Vertimec

1,2 l 

Efter skörd/blasthuggning eller vårbehandling

Minst 1.000 l vatten. Karens 10 dagar. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel då plantan inte har bär. Endast i växthus.

Mavrik

0,2 l 

DC 51-75

UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.

 

Löss, spinn- och jordgubbskvalster

     

Movento

1,0 l 

Före blom eller efter skörd

UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.

Mavrik

0,2 l 

DC 51-75

UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.

 

Sniglar

     

Sluxx HP

4–7 kg 

Vid begynnande angrepp

Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.

 

Löss, trips, fjärilslarver

     

NeemAzal T/S

3 l

Från DC 57

UPMA. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar.

 

Jordgubbar – bladgödsling

Bladgödsling i jordgubbs- och hallonodling. Vattenmängd 200–600 l/ha.

Näringsämne/
Utvecklingsfas

Fosfor (kalcium)

Kalcium

Bor

Järn

Mangan

Magne-sium

Zink

Begynnande tillväxt

     

1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital

     

Gröna knoppar

   

1 l/ha Bor 150

1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital

1–2 l/ha Mikro Mangan

4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat

0,5 l/ha Zintrac/ 2 l Zinknitrat

Vita knoppar

   

1 l/ha Bor 150

   

4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumnitrat

0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat

               

Begynnande blomning

10 l/ha Kalciofoss

10 l/ha Stopit

         

Full blomning

10 l/ha Kalciofoss

10 l/ha Stopit

         

Slutet av blomningen

10 l/ha Kalciofoss

10 l/ha Stopit

         

Efter skörd i sept–okt

   

2 l/ha Bor 150

 

2 l/ha Mikro Mangan

 

0,25 l/ha Zintrac/ 1 l Zinknitrat

Jordgubbar – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mjöldagg

     

Kumulus DF

4,0–6,0 l 

På våren och efter skörd

Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens saknas.

Frupica SC

0,9 l 

Begynn. blomning. (DC 59-66)

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.

Talius

0,25 l

Dc 41-92

UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karenstid 3 dagar. Godkänd att använda i friland och tunnel.

Flexity

0,5 l

DC 11-89

Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dygn. 1000-1500 l vatten/ha ska användas. UPMA i frilandsodling och i tunnelodling.

Switch

1,0 kg 

Begynn. Blomning

Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.

Signum

1,8 kg 

Mitten av blomning

Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.

Candit

0,2 kg 

Förebyggande under säsongen

Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar och Signum. Karens 7 dagar.

Mirador

0,64 l 

Förebyggande under säsongen. DC 51-89

Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 

Topas 100 EC

0,25–0,5 l 

DC 41-97 

Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.

 

Mjöldagg och gråmögel

     

Serenade ASO

4,0–8,0 l 

DC 13-97

Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 

VitiSan

5 kg 

Från knoppstadie

UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Godkänd att använda i växthus, tunnel och på friland. 

 

Kronröta, rödröta

     

Aliette 80 WG

4,0 kg 

Etablerade plantor, på våren

Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.

Aliette 80 WG

4,0 kg 

Under hösten

Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.

Aliette 80 WG

0,3 kg 

Nya plantor

Doppning av rötterna strax före utplantering.

Aliette 80 WG

4,0 kg 

2-4 veckor efter plantering

Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.

 

Gråmögel

     

Scala

2,0 l 

Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov.

Max 2 behandlingar. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.

Switch

1,0 kg 

 

Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.

Teldor WG 50

1,5 kg 

DC 60-67

Max 3 behandlingar. Karens 7 dagar.

Frupica SC

0,8–0,9 l 

DC 59-66

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.

Signum

1,8 kg 

DC 60-81

Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.

Binab TF WP

0,5 kg 

Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov

Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.

Switch

1,0 kg 

DC 55-89

Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning. 

Geoxe 50 WG

0,5 kg 

DC 61-89

Max 2 behndlingar per år. Minst 10 dagars intervall. Karens 3 dagar. 

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22