pH-Opti

Tillsätta pH-opti i vattnet så att alla molekyler finns kvar för att reagera med ogräset, insekten eller svampen som ska bekämpas. Rätt pH värden gör också att mikronäringsämnena löser sig lättare och förblir lösta i sprutvätskan.

pH-Opti- för bästa effekt

pH-Opti justerar hårdheten och pH-värdet på vattnet i din spruta. Kaliciumjoner som gör vattnet hårt reagerar med molekylerna i växtskyddsmedlen och neutraliserar dessa. Genom att tillsätta pH-opti motverkas neutraliseringen och alla molekyler finns kvar för att reagera med ogräset insekten eller svampen som ska bekämpas. Rätt pH värden påverkar även mikronäringsämnena som löser sig lättare och förblir lösta i sprutvätskan. Lantmännen har i sina egna försök använt pH-Opti på två av våra försöksgårdar, Svalöv och Bjertorp. pH-Opti tillsattes då till alla   behandlingar som gjordes. Skördeökningen blev mellan 2-4 %. 

 

Maltkorn Grundstrategi  + pH-opti
Sådd 350 kärnor/m2 350 kärnor/m2
Behandling 1 1,0 l Foxtrot +  1,0 l Foxtrot + 
    0,5 l Superolja +
 DC 12 0,5 l Superolja  pH Opti
Behandling 2  0,4 l Flurostar +  0,4 l Flurostar + 
DC 25-29 10 g Nautius + 10 g Natius +
  0,25 l Comet Pro + 0,25 l Comet Pro +
  0,25 l Flexity+ 0,25 l Flexity +
  0,1 l vätmedel+ 0,1 l vätmedel +
  1,0 l Mikro mangan 1,0 l Mikro Mangan +
    pH Opti
Behandling 3  0,4 l Trimaxx +  0,4 l Trimaxx +  
DC 31 2,0 l Gramitrel 2,0 l Gramitrel +
    pH Opti
Behandling 4  0,4 l Ascra Xpro + 0,4 l Ascra Xpro +
DC 39-45  0,2 l Delaro+  0,2 l Delaro+
  0,5 l Terpal + 0,5 l Terpal +
    pH Opti
Bjertorp Skörd  kg/ha 9559 9922
Bjertorp Skörd reltal 100 104
Svalöv Skörd  kg/ha 5958 6216
Svalöv Skörd reltal 100 104


Lantmännens strategiförsök 2017 i maltkorn med och utan pH-Opti i leden.


Höstvete Grundstrategi  + pH-opti
Sådd 400 kärnor/m2 400 kärnor/m2
Behandling 1 180 g Attribut twin + 180 g Attribut twin +
 DC 25-29 0,5 l Superolja 0,5 l Superolja +
    pH-Opti
Behandling 2 2,0 l CCC+ 2,0 l CCC+
 DC 30-32 2,0 l Gramitrel + 2,0 l Gramitrel
  0,4 l Flexity+ 0,4 l Flexity+
  0,25 l Tilt 0,25 l Tilt +
     pH-Opti
     
Behandling 3  0,5 l Ascra Xpro+ 0,5 l Ascra Xpro+
DC 37-39 0,2 l Delaro  0,2 l Delaro +
    pH-Opti
Behandling 4  0,4 l Siltra Xpro + 0,4 l Siltra Xpro +
DC 45-50 0,15 l Kaiso Sorbie 0,15 l Kaiso Sorbie +
    pH-Opti
Svalöv Skörd kg/ha:  10345 10508
Svalöv Skörd reltal.  100 102


Lantmännens strategiförsök i höstvete med och utan pH-Opti i leden 2017

 

Vattenkvalitet Hårdhet pH-värde
Svalöv 17 7,5
Bjertorp 4,9 8

Så fungerar vår vattentjänst

 

Anpassad pH-Optidos för ditt vatten
Ta med ett vattenprov till ditt närmaste Lantmännenkontor för att ta reda på vilken dos som krävs för ditt vatten. Det är viktigt att dosen är rätt för att få bäst effekt av dina växtskyddsprodukter. pH-Opti ska tillsättas först i växtskyddssprutan när sprutan är fylld till 2/3 med vatten. Mest synbar effekt fås när pH-Opti används ihop med glyfosat.