Resistens

Odla uppdateras just nu till version 2021, beräknas klart 5 mars

Hur utvecklas resistens och vad ska du göra för att undvika resistens? Här ger vi några goda råd. Tala gärna med din säljare om du har fler frågor.


Resistent renkavle. En planta har överlevt ogräsbehandlingen.I Europa finns det redan resistens mot de nya SDHI-hämmarna. Växla mellan olika preparatgrupper vid svampbehandlingarna.Många rapsbaggar är resistenta mot pyretroider.


Resistent våtarv är ett växande problem. Här konkurrerar våtarven med höstrapsen.

Tänk kemi i växtföljden

Det är mycket viktigt att förebygga problem med resistens innan dem uppstår. Därför ska växtföljd, jordbearbetning och val av växtskyddsstrategi anpassas efter fältets förutsättningar.

Europa finns redan konstaterad resistens mot svartpricksjuka i höstvete för SDHI-produkter. Därför är det viktigt att alltid köra SDHI som en blandning med annan aktiv substans, t.ex. Ascra Xpro eller Revystar XL. Flera fall av resistens mot ogräs förekommer också och särskilt allvarligt är resistens mot gräsogräs, t.ex. renkavle. Var därför extra noga vid val av preparat, dos och gör uppföljning för att se effekterna. Vi på Lantmännen tänker resistens när vi tar fram våra strategier för er odlare.

 

Hur utvecklas resistens?

Växtskyddsmedel har olika aktiva substanser. Dessa påverkar ogräset på olika sätt där celldelning, fotosyntes och energitransport är exempel på verkningsområden. Samma sak gäller för insekter och svamp. Eftersom det finns skillnad på individnivå är det alltid någon planta, insekt eller svamp som klarar en växtskyddsbehandling något bättre. Till att börja med kan det vara för att den fick halv dos för att bommen rörde sig eller ett munstycke var igensatt på sprutan. Den plantan eller skadegöraren som klarade sig sätter frö, lägger ägg eller på annat sätt fortplantar sig. Nästa år kommer betydligt fler individer att klara en växtskyddsbehandling. Därför kan resistensutveckling gå fort om produkter med liknande aktiv substans används varje år.

Hur undviks resistens?

På nästa uppslag finns tabeller över verkningsmekanismer. Preparat med samma eller liknande aktiv substans hamnar i samma grupp. Den största gruppen vi använder är ALS- hämmare, grupp B, för ogräsbekämpning. Här är det viktigt att välja olika grupper vid ogräsbehandling mellan åren. Odlas Clearfield-raps eller Conviso-sockerbetor bör inga produkter ur grupp B användas i spannmålen året efter. Glyfosat har en egen grupp, det är därför glyfosat är ett viktigt redskap mot att bekämpa resistensutveckling. Kerb har också en egen grupp och bör användas i höstrapsodling i områden med renkavle.


Resistent renkavle kräver rätt odlingsstrategi i kombination med kemisk bekämpning.

 

Även biologiska och tekniska metoder måste användas för att förebygga resistens. Exempel på metoder är att så med högre utsädesmängd, senarelagd sådd eller att så sorter som täcker marken snabbt. På insektssidan är det bra att gynna nyttoinsekterna. Det kan bland annat göras med kantzoner, skalbaggsåsar och att hålla bekämpningströsklarna vid behandling.

Kontrollera alltid effekten efter utförd behandling. Det är då du har möjlighet att upptäcka resistensutveckling.

Herbiciders verkningssätt

Växla eller blanda mellan preparat med olika verkningsmekanism för att förebygga resistens.

HRAC Grupp Verkningsmekanism Aktiv substans Produkt (en aktiv substans) Blandningsprodukt (flera aktiva substanser) Stråsäd Raps Sockerbetor Ärt/åkerböna Majs Potatis
A ACC clethodim Select, Select Plus     X X X   X
A ACC cycloxydim Focus Ultra     X X X   X
A ACC fenoxaprop-P-ethyl Foxtrot, Event Super   X          
A ACC propakizafop Zetrola, Agil     X X X   X
B ALS amidosulfuron Gratil, Eagle Sekator OD X          
B ALS florasulam Primus, Saracen Broadway Star, Cleave, Saracen Delta, Tripali, Zypar, Mustang, Starane XL, Lancelot, Mustang Forte X          
B ALS foramsulfuron   MaisTer, Conviso One     X   X  
B ALS imazamox   Cleravo   X X      
B ALS jodsulfuron Hussar OD Atlantis OD, Cossack OD, Othello OD, Attribut Twin Plus OD, MaisTer, Hussar Plus OD, Sekator OD X       X  
B ALS mesosulfuron   Atlantis OD, Cossack OD, Othello OD, Hussar Plus OD X          
B ALS metsulfuronmetyl   Ally Class, CDQ, Ergon, Tripali X          
B ALS propoxycarbazon Attribut, MKH Power Attribut Twin Plus OD, MKH Super X          
B ALS pyroxsulam   Broadway Star X          
B ALS rimsulfuron Titus           X X
B ALS tifensulfuronmetyl Harmony Nautius, Ergon, Harmony Plus X       X  
B ALS triazolon   Conviso One     X      
B ALS tribenuronmetyl Express, Nuance, Trimmer Nautius, Tripali, Harmony Plus, CDQ X          
B ALS trifloxysulforonmetyl Safari       X      
C1 Fotosyntes II fenmedifam Betasana SC Betanal Power, Betasana Duo, Belvedere, Kemifam Power     X      
C1 Fotosyntes II desmedifam   Betanal Power, Betasana Duo, Belvedere, Kemifam Power     X      
C1 Fotosyntes II metamitron Goltix, Target Goltix Queen     X      
C1 Fotosyntes II metribuzin Sencor             X
C2 Fotosyntes II metobromuron Proman             X
C3 Fotosyntes II bentazon Basagran SG   X     X    
E PPO karfentrazonetyl Spotlight Plus Ally Class X         X
F1 PDS diflufenikan Diflanil, Legacy, Sempra Saracen Delta, Othello OD X          
F2 HPPD mesotrion Callisto, Meristo           X  
F3 Karotenoid aklonifen Fenix             X
F3 Karotenoid klomazon Centium     X       X
G EPSP glyfosat Roundup Gold ST, Gallup Biograde 360, Glyfonova Bio, Spectra            
K1 Mitos propyzamid Kerb Flo     X        
K3 Mitos naproamid Devrinal     X        
N Lipidsyntes etofumesat Tramat       X      
N Lipidsyntes prosulfokarb Pro-Opti, Boxer, Roxy, Linati   X         X
O Auxin 2,4-D   Mustang, Mustang Forte X          
O Auxin aminopyralid   Lancelot, Tombo, Mustang Forte X          
O Auxin fluroxipyr Flurostar, Starane, Spitfire, Tomahawk Kinvara, Ariane S, Cleave, Starane XL, Pixxaro X       X  
O Auxin halauxifen-metyl   Zypar, Korvetto, Belkar, Pixxaro X X        
O Auxin klopyralid Matrigon, Cliophar Kinvara, Ariane S, Galera, Korvetto X X X   X  
O Auxin kvinmerak   Cleravo, Goltix Queen   X X      
O Auxin MCPA MCPA Kinvara, Ariane S X          
O Auxin pikloram   Galera, Belkar   X        

Ny:

HRAC Grupp

Verkningsmekanism

Aktiv substans

Produkt (en aktiv substans)

Blandningsprodukt (flera aktiva substanser)

Stråsäd

Raps

Sockerbetor

Ärt/åkerböna

Majs

Potatis

A

ACC

clethodim

Select, Select Plus

 

 

X

X

X

 

X

A

ACC

cycloxydim

Focus Ultra

 

 

X

X

X

 

X

A

ACC

fenoxaprop-P-ethyl

Foxtrot, Event Super

 

X

 

 

 

 

 

A

ACC

propakizafop

Zetrola, Agil

 

 

X

X

X

 

X

A

ACC

kizalofop-P-etyl 

Targa Super, Leopard

 

 

X

X

X

 

X

A

ACC

pinoxaden 

Axial 50

Avoxa

X

 

 

 

 

 

B

ALS

amidosulfuron

Gratil, Eagle

Sekator OD, Sekator Plus OD, MKH Super

X

 

 

 

 

 

B

ALS

florasulam

Primus, Saracen

Broadway Star, Broadway, Cleave, Saracen Delta, Tripali, Zypar, Mustang, Starane XL, Lancelot, Mustang Forte, Primus XL, Rexade 440, Tombo

X

 

 

 

 

 

B

ALS

foramsulfuron

 

MaisTer, Conviso One

 

 

X

 

X

 

B

ALS

imazamox

 

Cleravo, Corum

 

X

 

X

 

 

B

ALS

jodsulfuron

Hussar OD

Atlantis OD, Cossack OD, Othello OD, Attribut Twin Plus, MaisTer, Hussar Plus OD, Sekator OD, Sekator Plus OD

X

 

 

 

X

 

B

ALS

mesosulfuron

 

Atlantis OD, Cossack OD, Othello OD, Hussar Plus OD

X

 

 

 

 

 

B

ALS

metsulfuronmetyl

 

Ally Class, CDQ, Ergon, Tripali, Alliance

X

 

 

 

 

 

B

ALS

propoxykarbazon

Attribut SG 70, MKH Power

Attribut Twin Plus, MKH Super

X

 

 

 

 

 

B

ALS

pyroxsulam

 

Broadway Star, Broadway, Avoxa, Rexade 440, Tombo

X

 

 

 

 

 

B

ALS

rimsulfuron

Titus

 

 

 

 

 

X

X

B

ALS

tifensulfuronmetyl

Harmony

Nautius, Ergon, Harmony Plus, Ratio Super

X

 

 

 

X

 

B

ALS

tienkarbazon

 

Conviso One

 

 

X

 

 

 

B

ALS

tribenuronmetyl

Express, Nuance, Trimmer

Nautius, Tripali, Harmony Plus, CDQ, Ratio Super

X

 

 

 

 

 

B

ALS

trifloxysulforonmetyl

Safari

 

 

 

X

 

 

 

C1

Fotosyntes II

fenmedifam

Betasana SC

 

 

 

X

 

 

 

C1

Fotosyntes II

metamitron

Goltix, Target, Metafol

Goltix Queen

 

 

X

 

 

 

C1

Fotosyntes II

metribuzin

Sencor SC

 

 

 

 

 

 

X

C2

Fotosyntes II

metobromuron

Proman

 

 

 

 

 

 

X

C3

Fotosyntes II

bentazon

Basagran SG

Corum

X

 

 

X

 

 

C3

Fotosyntes II

pyridat

Lentagran, Onyx

 

 

 

 

 

 

 

E

PPO

karfentrazonetyl

Spotlight Plus

Ally Class

X

 

 

 

 

X

F1

PDS

diflufenikan

Diflanil, Legacy, Sempra, DFF

Saracen Delta, Othello OD, Purelo, Alliance, Jura

X

 

 

 

 

 

F2

HPPD

mesotrion

Callisto, Meristo, Tocalis

 

 

 

 

 

X

 

F3

Karotenoid

aklonifen

Fenix

 

 

 

 

 

 

X

F3

Karotenoid

klomazon

Centium, Kalif

 

 

X

 

 

 

X

G

EPSP

glyfosat

Roundup Gold ST, Gallup Biograde 360, Spectra m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

K1

Mitos

propyzamid

Kerb Flo

 

 

X

 

 

 

 

K3

Mitos

naproamid

Devrinol

 

 

X

 

 

 

 

N

Lipidsyntes

etofumesat

Tramat

 

 

 

X

 

 

 

N

Lipidsyntes

prosulfokarb

Pro-Opti, Boxer, Roxy, Linati

Purelo, Jura

X

 

 

 

 

X

O

Auxin

2,4-D

Duplosan D

Mustang, Mustang Forte, Sekator Plus OD

X

 

 

 

 

 

O

Auxin

aminopyralid

 

Lancelot, Tombo, Mustang Forte

X

 

 

 

 

 

O

Auxin

fluroxipyr

Flurostar 200, Starane 333 HL , Spitfire 333 HL, Tomahawk 200EC

Kinvara, Ariane S, Cleave, Starane XL, Spitfire XL, Pixxaro, Primus XL

X

 

 

 

X

 

O

Auxin

halauxifen-metyl

 

Zypar, Korvetto, Belkar, Pixxaro, Quelex, Rexade 440

X

X

 

 

 

 

O

Auxin

klopyralid

Matrigon, Cliophar

Kinvara, Ariane S, Galera, Korvetto

X

X

X

 

X

 

O

Auxin

kvinmerak

 

Cleravo, Goltix Queen

 

X

X

 

 

 

O

Auxin

MCPA

MCPA

Kinvara, Ariane S

X

 

 

 

 

 

O

Auxin

pikloram

 

Galera, Belkar

 

X

 

 

 

 

 

 

Fungiciders verkningssätt

Vid upprepad behandling är det viktigt att växla mellan de olika aktiva substanserna.

  FRAC-grupp Aktiv substans Produkt (en aktiv substans) Blandningsprodukt (en eller flera aktiva substanser)
1 BMC tiofanatmetyl Topsin   
3 DMI difenokonazol Narita Revus Top, Amistar Gold
3 DMI metkonazol   Caryx, Librax
3 DMI protiokonazol Proline  Ascra Xpro, Folicur Xpert, Siltra Xpro, Delaro, Propulse, Elatus Era, Prosaro
3 DMI tebukonazol   Mirador Forte, Folicur Xpert, Prosaro
3 DMI mefentriflukonazol   Revystar XL, Revytrex
5 Morfoliner fenpropimorf Forbel  
5 Morfoliner fenpropidin Tern   
7 SDHI-hämmare bensovindiflupyr   Elatus Era och Elatus Plus
7 SDHI-hämmare bixafen   Ascra Xpro, Siltra Xpro
7 SDHI-hämmare boskalid Cantus Signum, Pictor Active
7 SDHI-hämmare fluopyram   Ascra Xpro, Propulse
7 SDHI-hämmare fluxapyroxad   Priaxor, Librax, Revystar XL, Revytrex
11 Strobiluriner azoxystrobin Amistar, Mirador  Mirador Forte, Amistar Gold
11 Strobiluriner pyraklostrobin Comet Pro Signum, Priaxor, Pictor Active
11 Strobiluriner trifloxystrobin   Delaro
13 Azanaphthaler prokinazid Talius  
21 Qil cyazofamid Ranman Top  
27 Cyanoactamidaxim cymoxanil Cymbal  Proxanil
28 Karbamater propamokarb   Infinito, Proxanil
29 Dinitroaniliner fluazinam Shirlan Epok
40 Karboylsyraamider dimetomorf   Acrobat WG
40 Karboylsyraamider mandipropamid Revus 250 EC Revus Top
43 Benzamider fluopicolide   Infinito
M3 Multisite mankozeb   Acrobat WG
50 Benzofenoner metrafenon Flexity  
50 Benzofenoner pyriofenon Property  
  Bakterie bacillus subtilis QST 713 Serenade ASO  
  Bakterie coniothyrium minitans Contans  

Ny:

 

FRAC-grupp

Aktiv substans

Produkt (en aktiv substans)

Blandningsprodukt (en eller flera aktiva substanser)

1

BMC

tiofanatmetyl

Topsin 

 

3

DMI

difenokonazol

Narita

Revus Top, Amistar Gold

3

DMI

metkonazol

 

Caryx, Librax

3

DMI

protiokonazol

Proline, Protendo, Pecari

Ascra Xpro, Folicur Xpert, Siltra Xpro, Aviator Xpro, Delaro, Propulse, Prosaro, Elatus Era, Prosaro, Variano Xpro, Gigant, Input 

3

DMI

tebukonazol

Orius

Mirador Forte, Folicur Xpert, Prosaro

3

DMI

mefentriflukonazol

 

Revystar XL, Revytrex

5

Morfoliner

fenpropimorf

Forbel

 

5

Morfoliner

fenpropidin

Tern 

 

5

Morfoliner

spiroxamin

 

Input

7

SDHI

bensovindiflupyr

Elatus Plus

Elatus Era

7

SDHI

bixafen

 

Ascra Xpro, Siltra Xpro, Aviator Xpro, Variano Xpro

7

SDHI

boskalid

Cantus

Signum, Pictor Active

7

SDHI

fluopyram

 

Ascra Xpro, Propulse

7

SDHI

fluxapyroxad

 

Priaxor, Librax, Revystar XL, Revytrex, Imtrex XE

7

SDHI

isopyrazam

 

Gigant, Bontima

9

anilinopyrimidiner

cyprodinil

Kayak

Bontima

11

strobiluriner

azoxystrobin

Amistar, Mirador 

Mirador Forte, Amistar Gold, Vendetta

11

strobiluriner

pyraklostrobin

Comet Pro

Signum, Priaxor, Pictor Active

11

strobiluriner

trifloxystrobin

 

Delaro

11

strobiluriner

floxastrobin

 

Variano Xpro

13

azanaphthaler

prokinazid

Talius

 

21

cyanoimidazoler

cyazofamid

Ranman Top

 

21

cyanoimidazoler

amisulbrom

Leimay

 

27

cyanoactamidaxim

cymoxanil

Cymbal 

Proxanil, Kunshi

28

karbamater

propamokarb

 

Infinito, Proxanil

29

dinitroaniliner

fluazinam

Shirlan, Zignal

Banjo Forte, Kunshi, Vendetta

40

karboxylsyraamider

dimetomorf

 

Acrobat WG, Banjo Forte

40

karboxylsyraamider

mandipropamid

Revus 250 EC

Revus Top

40

karboxylsyraamider

bentiavalikarbisopropyl

 

Zorvec Endavia

43

benzamider

fluopikolid

 

Infinito

49

OSBPI-fungicid

oxathiapiprolin

Zorvec Enicade

Zorvec Endavia

M3

multisite

mankozeb

 

Acrobat WG

U6

fenylacetamider

cyflufenamid

Upstream

 

50

benzofenoner

metrafenon

Flexity

 

50

benzofenoner

pyriofenon

Property

 

 

 

Insekticiders verkningssätt

Vid upprepad behandling är det viktigt att växla mellan de olika aktiva substanserna.

Grupp Aktiv substans Produkt
Indoxaziner indoxakarb Avaunt, Steward 
Neonikotinoid tiakloprid Biscaya, Calypso
Neonikotinoid acetamiprid Mospilan
Pyretroid alfacypermetrin Fastac 
Pyretroid betacyflutin Beta-Baythroid
Pyretroid tau-fluvalinat Mavrik
Pyrinid flonicamid Teppeki
Bakterie bacillus thuringiensis Turex, DiPel

Ny:

Grupp

Aktiv substans

Produkt

Indoxakarb

indoxakarb

Avaunt, Steward 

Neonikotinoid

acetamiprid

Mospilan

Pyretroid

alfacypermetrin

Fastac 

Pyretroid

gamma-cyhalotrin

Nexide CS

Pyretroid

tau-fluvalinat

Mavrik

Flonikamid

flonikamid

Teppeki

 

 

Jämförelse av innehåll i lågdosprodukter - sulfonylureor

  Motsvarar av enskilda produkter  
Produkt Express 50 SX Harmony 50 SX Ally 50 ST* Primus
20 g Balance SX 10 g 10 g    
30 g Balance SX 15 g 15 g    
20 g CDQ 50 SX 9 g   0,6 tabl  
27 g CDQ 50 SX 12 g   0,8 tabl  
7,5 g Trimmer 7,5 g      
5,0 g Nuance 7,5 g      
10 g Harmony Plus 50 SX 3,3 g 6,7 g    
20 g Harmony Plus 50 SX 6,7 g 13 g    
10 g Nautius 3,0 g 8 g    
20 g Nautius 6 g 16 g    
10 g Ergon   14 g 0,18 tabl  
15 g Ergon   20 g 0,27 tabl  
25 g Tripali 4 g   0,55 tabl 53 ml
50 g Tripali 8 g   1,05 tabl 105 ml

Ny:

 

Motsvarar av enskilda produkter

 

Produkt

Express 50 SX

Harmony 50 SX

Ally 50 ST*

Primus

7,5 g Trimmer

7,5 g

 

 

 

5,0 g Nuance

7,5 g

 

 

 

10 g Nautius

3 g

8 g

 

 

20 g Nautius

6 g

16 g

 

 

25 g Tripali

4 g

 

0,55 tabl

53 ml

50 g Tripali

8 g

 

1,05 tabl

105 ml

20 g CDQ 50 SX

9 g

 

0,6 tabl

 

27 g CDQ 50 SX

12 g

 

0,8 tabl

 

10 g Harmony Plus 50 SX

3,3 g

6,7 g

 

 

20 g Harmony Plus 50 SX

6,7 g

13 g

 

 

10 g Ergon

 

14 g

0,18 tabl

 

15 g Ergon

 

20 g

0,27 tabl

 

20 g Ratio Super SX

10 g

10 g

 

 

30 g Ratio Super SX

15 g

15 g

 

 

 


*Ally 50 ST är avregistrerad

Produkter med samma aktiva substans
(koncentrationer kan skilja)

Gröda:  Produkt Produkt Produkt
Spannmål Pro-Opti Boxer/ Linati Roxy
Spannmål Broadway Star Broadway   
Spannmål Cleave Starane XL Spitfire XL
Spannmål Flurostar 200 Starane 333 HL Tomahawk 200
Spannmål Legacy Diflanil Sempra
Spannmål Kinvara Ariane S  
Spannmål Cycocel Plus Stabilan 750 SL  
Sockerbetor Target Goltix  
Sockerbetor Betasana Duo Kemifam Power Betanal Power
Majs Meristo Callisto Border
Raps Cliophar Matrigon 72 SG  

Ny:

Gröda: 

Produkt

Produkt

Produkt

Spannmål

Pro-Opti

Boxer/ Linati

Roxy

Spannmål

Broadway Star

Broadway 

Gullviks Prima

Spannmål

Cleave

Starane XL

Spitfire XL

Spannmål

Flurostar 200

Starane 333 HL

Tomahawk 200

Spannmål

Legacy

Diflanil

Sempra

Spannmål

Kinvara

Ariane S

 

Spannmål

Cycocel Plus

Stabilan 750 SL

 

Spannmål

Cuadro NT

Moddus Start/M

Trimaxx

Spannmål

Mirador

Amistar

Quadris

Sockerbetor

Target

Goltix

 

Majs

Tocalis

Meristo/Callisto

Border

Oljeväxter

Cliophar

Matrigon 72 SG

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-02-25