Resistens i spannmålsodling

Hur utvecklas resistens och vad ska du göra för att undvika resistens i spannmål? Här ger vi några goda råd. Tala gärna med din säljare om du har fler frågor.

Tänk kemi i växtföljden

Det är mycket viktigt att förebygga problem med resistens innan dem uppstår. Därför ska växtföljd, jordbearbetning och val av växtskyddsstrategi anpassas efter fältets förutsättningar.

Europa finns redan konstaterad resistens mot svartpricksjuka i höstvete för SDHI-produkter. Därför är det viktigt att alltid köra SDHI som en blandning med annan aktiv substans, t.ex. Ascra Xpro eller Revystar XL. Flera fall av resistens mot ogräs förekommer också och särskilt allvarligt är resistens mot gräsogräs, t.ex. renkavle. Var därför extra noga vid val av preparat, dos och gör uppföljning för att se effekterna. Vi på Lantmännen tänker resistens när vi tar fram våra strategier för er odlare.

 

Hur utvecklas resistens?

Växtskyddsmedel har olika aktiva substanser. Dessa påverkar ogräset på olika sätt där celldelning, fotosyntes och energitransport är exempel på verkningsområden. Samma sak gäller för insekter och svamp. Eftersom det finns skillnad på individnivå är det alltid någon planta, insekt eller svamp som klarar en växtskyddsbehandling något bättre. Till att börja med kan det vara för att den fick halv dos för att bommen rörde sig eller ett munstycke var igensatt på sprutan. Den plantan eller skadegöraren som klarade sig sätter frö, lägger ägg eller på annat sätt fortplantar sig. Nästa år kommer betydligt fler individer att klara en växtskyddsbehandling. Därför kan resistensutveckling gå fort om produkter med liknande aktiv substans används varje år.

Hur undviks resistens?

På nästa uppslag finns tabeller över verkningsmekanismer. Preparat med samma eller liknande aktiv substans hamnar i samma grupp. Den största gruppen vi använder är ALS- hämmare, grupp B, för ogräsbekämpning. Här är det viktigt att välja olika grupper vid ogräsbehandling mellan åren. Odlas Clearfield-raps eller Conviso-sockerbetor bör inga produkter ur grupp B användas i spannmålen året efter. Glyfosat har en egen grupp, det är därför glyfosat är ett viktigt redskap mot att bekämpa resistensutveckling. Kerb har också en egen grupp och bör användas i höstrapsodling i områden med renkavle.


Resistent renkavle kräver rätt odlingsstrategi i kombination med kemisk bekämpning.

 

Även biologiska och tekniska metoder måste användas för att förebygga resistens. Exempel på metoder är att så med högre utsädesmängd, senarelagd sådd eller att så sorter som täcker marken snabbt. På insektssidan är det bra att gynna nyttoinsekterna. Det kan bland annat göras med kantzoner, skalbaggsåsar och att hålla bekämpningströsklarna vid behandling.

Kontrollera alltid effekten efter utförd behandling. Det är då du har möjlighet att upptäcka resistensutveckling.

Herbiciders verkningssätt

Växla eller blanda mellan preparat med olika verkningsmekanism för att förebygga resistens.

Fungiciders verkningssätt

Vid upprepad behandling är det viktigt att växla mellan de olika aktiva substanserna.

 

 

FRAC-grupp

Aktiv substans

Produkt (en aktiv substans)

Blandningsprodukt (flera aktiva substanser)

3

DMI

difenokonazol

Narita

Revus Top, Amistar Gold

3

DMI

metkonazol

 

Caryx, Librax

3

DMI

protiokonazol

Proline, Protendo, Pecari, Patel, Pabi, Poleposition

Ascra Xpro, Folicur Xpert, Siltra Xpro, Aviator Xpro, Delaro, Propulse, Prosaro, Elatus Era, Prosaro, Variano Xpro, Gigant, Input 

3

DMI

tebukonazol

Orius

Mirador Forte, Folicur Xpert, Prosaro

3

DMI

mefentriflukonazol

 

Revystar XL, Revytrex, Balaya

5

Morfoliner

fenpropidin

Tern 

 

5

Morfoliner

spiroxamin

 

Input

7

SDHI

bensovindiflupyr

Elatus Plus

Elatus Era

7

SDHI

bixafen

 

Ascra Xpro, Siltra Xpro, Aviator Xpro, Variano Xpro, Silvron Xpro

7

SDHI

boskalid

Cantus

Signum, Pictor Active

7

SDHI

fluopyram

 

Ascra Xpro, Propulse, Silvron Xpro

7

SDHI

fluxapyroxad

Allstar, Imtrex XE

Priaxor, Librax, Revystar XL, Revytrex

7

SDHI

isopyrazam

 

Gigant, Bontima

7

SDHI

isofetamid

Zenby

 

9

anilinopyrimidiner

cyprodinil

Kayak

Bontima

11

strobiluriner

azoxystrobin

Amistar, Mirador 

Mirador Forte, Amistar Gold, Vendetta

11

strobiluriner

pyraklostrobin

Comet Pro

Signum, Priaxor, Pictor Active, Balaya

11

strobiluriner

trifloxystrobin

 

Delaro

11

strobiluriner

floxastrobin

 

Variano Xpro

13

azanaphthaler

prokinazid

Talius

 

21

cyanoimidazoler

cyazofamid

Ranman Top

 

21

cyanoimidazoler

amisulbrom

Leimay

 

27

cyanoactamidaxim

cymoxanil

Cymbal 

Proxanil, Kunshi

28

karbamater

propamokarb

 

Infinito, Proxanil

29

dinitroaniliner

fluazinam

Shirlan, Zignal

Banjo Forte, Kunshi, Vendetta

40

karboxylsyraamider

dimetomorf

 

Banjo Forte

40

karboxylsyraamider

mandipropamid

Revus 250 EC

Revus Top

40

karboxylsyraamider

bentiavalikarbisopropyl

 

Zorvec Endavia

43

benzamider

fluopikolid

 

Infinito

49

OSBPI-fungicid

oxathiapiprolin

Zorvec Enicade

Zorvec Endavia

M4

klornitriler

folpet

Folpan

 

U6

fenylacetamider

cyflufenamid

Upstream

 

50

benzofenoner

metrafenon

Flexity

 

50

benzofenoner

pyriofenon

Property

 

Insekticiders verkningssätt

Vid upprepad behandling är det viktigt att växla mellan de olika aktiva substanserna.

Grupp

Aktiv substans

Produkt

Indoxakarb

indoxakarb

Avaunt, Steward 

Neonikotinoid

acetamiprid

Mospilan

Pyretroid

gamma-cyhalotrin

Nexide CS

Pyretroid

tau-fluvalinat

Mavrik

Flonikamid

flonikamid

Teppeki

Jämförelse av innehåll i lågdosprodukter - sulfonylureor

 

Produkt

Express 50 SX

Harmony 50 SX

Ally 50 ST*

Primus

 

Motsvarar av enskilda produkter

 

7,5 g Trimmer

7,5 g

     

5,0 g Nuance

7,5 g

     

10 g Nautius

3 g

8 g

   

20 g Nautius

6 g

16 g

   

25 g Tripali

4 g

 

0,55 tabl

53 ml

50 g Tripali

8 g

 

1,1 tabl

105 ml

20 g CDQ 50 SX

9 g

 

0,6 tabl

 

27 g CDQ 50 SX

12 g

 

0,8 tabl

 

10 g Harmony Plus 50 SX

3,3 g

6,7 g

   

20 g Harmony Plus 50 SX

6,7 g

13 g

   

10 g Ergon

 

14 g

0,18 tabl

 

15 g Ergon

 

20 g

0,27 tabl

 

20 g Ratio Super SX

10 g

10 g

   

30 g Ratio Super SX

15 g

15 g

   

*Ally 50 ST är avregistrerad

Produkter med samma aktiva substans
(koncentrationer kan skilja)

Gröda: 

Produkt

Produkt

Produkt

Spannmål

Pro-Opti

Boxer/ Linati

Roxy

Spannmål

Broadway Star

Broadway 

Gullviks Prima

Spannmål

Cleave

Starane XL

Flurostar XL

Spannmål

Flurostar 200

Starane 333 HL

Tomahawk 200

Spannmål

Legacy

Diflanil

Sempra

Spannmål

Kinvara

Ariane S

 

Spannmål

Cycocel Plus

Stabilan 750 SL

 

Spannmål

Cuadro NT

Moddus Start/M

Trimaxx

Spannmål

Mirador

Amistar

Quadris

Spannmål

Poleposition

Protendo

Proline

Spannmål

Folicur Xpert

Prosaro

 

Sockerbetor

Target

Goltix Gold

Goltix SC 700

Sockerbetor

Betanal

Betasana SC

 

Majs

Tocalis

Meristo/Callisto

Starship

Oljeväxter

Matrigon 72 SG

Cliophar

 

Tillväxtreglering verkningssätt

 

Aktiv substans

Produkt
(en aktiv substans)

Blandningsprodukt
(flera aktiva substanser)

Stråsäd

Gräsfrö

Klöverfrö

Raps

mepikvatklorid 

 

Caryx, Terpal

X

   

X

metkonazol

 

Caryx

     

X

tebukonazol 

Orius

       

X

etefon

Cerone, Camposan Extra

Terpal

X

     

trinexapak

Moddus M, Moddus Start, Trimaxx, Moxa, Cuadro NT, Moddevo, Optimus, Sonis

Medax Max

X

X

X

 

prohexadionkalcium 

 

Medax Max

X

X

   

klormekvatklorid

Cycocel Plus, Stabilan 750 SL 

 

X

X

   

Att tänka på vid tillväxtreglering i stråsäd

  • Se möjliga blandningspartner i digitala Odla (www.odla.lantmannenlantbruk.se)

  • Tillväxtreglering bör inte köras vid stressad gröda och vid sämre tillväxt. Beakta temperaturkrav vid körning och tiden i anslutning till körning.

  • Vid tidig körning innan stråskjutning gynnas rot- och stråbas. Vid körning i början av stråskjutning (DC 30-32) kortas den nedre delen av strået vilket minskar risk för liggsäd. Vi körningar i slutet av ståskjutning och närmare axgång (DC 39-49) kortar och stärker den övre delen av strået, vilket minskar risken för axbrytning i framförallt korn.

  • Generellt ska produkter innehållande trinexapak inte blandas med gräsherbicider. Se blandningstabell.

  • Ej superolja eller vätmedel som tillsatsmedel oftast om dosen tillväxtreglering Cycocel Plus är över 1,0 l eller Stabilan 750 SL över 0,6 l.

  • Max 1,0 l Cycocel Plus eller 0,6 l Stabilan 750 SL i blandning med Broadway Star.

  • När tillväxtreglering blandas med t.ex. fungicider bör dosen tillväxtreglering sänkas ca 10-20 % eller hållas i det lägre dosintervallet.

  • Vid blandning mellan Mirador Forte och produkter innehållande klormekvatklorid ska dosen sänkas till 0,75 l Cycocel Plus/ 0,45 l Stabilan 750 SL.

  • Avoxa får blandas med max 0,8 l Cycocel Plus/0,5 l Stabilan 750 SL eller 0,3 l Cuadro NT/Trimaxx/Moddus, senast i DC 30.

 

 

Vill du också optimera insatserna?

Lantmännens växtodlingsrådgivare verkar lokalt med fält- vandringar, gårdsbesök och rådgivningsbrev samt andra konsultuppdrag.

Med faktabaserad rådgivning bidrar vi till högre lönsamhet på våra kunders gårdar. Våra medarbetare utvecklar fungerande odlingsstrategier och ökar växtodlingskompetensen hos våra kunder. Våra rådgivningsbrev och tjänster heter Växtline och VäxtRåd.

Är du intresserad av att optimera insatserna och höja målsättningen med din växtodling är det en god idé att teckna upp dig för någon av våra tjänster. Prata med din säljare, läs mer på LM2 eller maila oss på vaxtline@lantmannen.com eller vaxtrad@lantmannen.com.

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22