Resistens

Hur utveckls resistens och vad ska du göra för att undvika resistens? Här ger vi några goda råd. Tala gärna med din säljare om du har fler frågor

Tänk kemi i växtföljd!


För två år sen introducerades en ny aktiv substans mot svartpricksjuka och annan svamp i spannmål, SDHI. Ascra var först ut på marknaden sen följt av Siltra, Priaxor, mfl. I Europa finns redan konstaterad resistens mot svartpricksjuka. Därför är det viktigt att alltid köra SDHI som en blandning med annan aktiv substans. Vi på lantmännen tänker resistens när vi tar fram våra strategier för er odlare.

 

Hur utvecklas resistens?

Växtskyddsmedel har olika aktiva substanser. Dessa påverkar ogräset på olika sätt där celldelning, fotosyntes och energitransport är exempel på verkningsområden. Samma sak gäller för insekter och svamp. Eftersom det finns skillnad på individnivå är det alltid någon planta, insekt eller svamp som klarar en växtskyddsbehandling något bättre. Till att börja med kan det vara för att den fick halv dos för att bommen rörde sig eller ett munstycke var igensatt på sprutan. Den plantan eller skadegöraren som klarade sig sätter frö, lägger ägg eller på annat sätt fortplantar sig. Nästa år kommer betydligt fler individer att klara en växtskyddsbehandling. Därför kan resistensutveckling gå fort om produkter med liknande aktiv substans används varje år.

Hur undviks resistens?

På nästa uppslag finns tabeller över verkningsmekanismer. Preparat med samma eller liknande aktiv substans hamnar i samma grupp. Den största gruppen vi använder är just ALS-hämmare, grupp B, för ogräsbekämpning. Här är det viktigt att välja olika grupper vid ogräsbehandling mellan åren. Odlas Clearfield-raps eller Conviso-sockerbetor bör inga produkter ur grupp B användas i spannmålen året efter. Glyfosat har en egen grupp, det är därför glyfosat är ett viktigt redskap mot att bekämpa resistensutveckling. Kerb har också en egen grupp och bör användas i höstrapsodling i områden med renkavle.

Även biologiska och tekniska metoder måste användas för att förebygga resistens. Det kan vara att så med högre utsädesmängd, så senare välja annan typ av jordbearbetning och välja sorter som täcker marken snabbt. På insektssidan är det bra att gynna nyttoinsekterna som äter bladlöss. Det kan bland annat göras med kantzoner, skalbaggsåsar och att hålla bekämpningströsklarna vid behandling. Kontrollera alltid effekten efter utförd behandling. Det är då du har möjlighet att upptäcka resistensutveckling.


Resistent renkavle. En planta har överlevt ogräsbehandlingen.I Europa finns det redan resistens mot de nya SDHI-hämmarna. Växla mellan olika preparatgrupper vid svampbehandlingarna.Många rapsbaggar är resistenta mot pyretroider.


Resistent våtarv är ett växande problem. Här har höstrapsen det tufft att konkurrera.


Renkavle som är resistent mot produkter ur grupp A är både svårare och dyrare att bekämpa.

Tabellen nedan anger vilken grupp olika preparat tillhör. Preparaten i samma grupp innehåller liknande aktiv substans. För att förebygga resistensutveckling bör preparat regelbundet användas från olika grupper.

Herbiciders verkningssätt

Växla eller blanda mellan preparat med olika verkningsmekanism för att förebygga resistens.

HRAC Grupp Verkningsmekanism Aktiv substans Produkt (en aktiv substans) Blandningsprodukt (flera aktiva substanser) Stråsäd Raps Sockerbetor Ärt/åkerböna Majs Potatis
A ACC clethodim Select, Select Plus     X X X   X
A ACC cycloxydim Focus Ultra     X X X   X
A ACC fenoxaprop-P-ethyl Foxtrot, Event Super   X          
A ACC propakizafop Zetrola, Agil     X X X   X
B ALS amidosulfuron Gratil, Eagle Chekker, Chekker Power X          
B ALS florasulam Primus Broadway Star, Cleave, Saracen Delta, Tripali, Zypar, Mustang, Starane XL, Lancelot, Mustang Forte X          
B ALS foramsulfuron   MaisTer, Conviso One     X   X  
B ALS imazamox   Cleravo   X        
B ALS jodsulfuron Hussar Atlantis, Cossack, Othello, Attribut Twin Plus, MaisTer, Hussar Plus, Checker Power, Chekker    X       X  
B ALS mesosulfuron   Atlantis, Cossack, Othello, Hussar Plus X          
B ALS metsulfuronmetyl   Ally Class, CDQ, Ergon, Tripali X          
B ALS propoxycarbazon Attribut, MKH Power Attribut Twin Plus, Chekker Power X          
B ALS pyroxsulam   Broadway Star X          
B ALS rimsulfuron Titus           X X
B ALS sulfosulfuron Monitor   X          
B ALS tifensulfuronmetyl Harmony Nautius, Ergon,Harmony Plus X       X  
B ALS triazolon   Conviso One     X      
B ALS tribenuronmetyl Express, Nuance, Trimmer Nautius, Trippali, Harmony Plus, CDQ X          
B ALS trifloxysulforonmetyl Safari       X      
C1 Fotosyntes II fenmedifam Betasana SC Betanal Power, Betasana Duo, Belvedere, Kemifam Power     X      
C1 Fotosyntes II desmedifam   Betanal Power, Betasana Duo, Belvedere, Kemifam Power     X      
C1 Fotosyntes II metamitron Goltix, Target       X      
C1 Fotosyntes II metribuzin Sencor             X
C2 Fotosyntes II metobromuron Proman             X
C3 Fotosyntes II bentazon Basagran SG   X     X    
D Fotosyntes I dikvat Quad Globe, Reglone     X   X   X
E PPO karfentrazonetyl Spotlight Ally Class X         X
F3 Karotenoid aclonifen Fenix             X
F1 PDS diflufenican Diflanil, Legacy Saracen Delta, Othello X          
F3 Karotenoid klomazon Centium     X       X
F2 HPPD mesotrion Callisto, Meristo           X  
G EPSP glyfosat Roundup Gold ST, Barclay Biograde 360, Glyfonova Bio            
K1 Mitos propyzamid Kerb Flo     X        
N Lipidsyntes etofumesat Ethosat, Tramat       X      
N Lipidsyntes prosulfocarb Pro-Opti, Boxer, Roxy   X         X
O Auxin 2,4-D   Mustang, Mustang Forte X          
O Auxin aminopyralid   Lancelot, Tombo, Mustang Forte X          
O Auxin fluroxipyr Flurostar, Starane, Spitfire, Tomahawk Ariane S, Cleave, Starane XL X       X  
O Auxin halauxifen metyl   Zypar, Korvetto, Belkar X X        
O Auxin klopyralid Matrigon, Cliophar Ariane S, Galera, Korvetto X X X   X  
O Auxin kvinmerak   Cleravo   X        
O Auxin MCPA MCPA Ariane S X          
O Auxin pikloram   Galera, Belkar   X        

 

Fungiciders verkningssätt

Vid upprepad behandling är det viktigt att växla mellan de olika aktiva substanserna.

  FRAC-grupp Aktiv substans Produkt (en aktiv substans) Blandningsprodukt (en eller flera aktiva substanser)
1 BMC tiofanatmetyl Topsin  
3 DMI difenokonazol   Armure, Revus Top, Amistar Gold
3 DMI metkonazol   Caryx, Librax
3 DMI propikonazol Tilt Armure, Stereo
3 DMI protiokonazol Proline Ascra Xpro, Folicur Xpert, Siltra Xpro, Delaro, Propulse, Elatus Era
3 DMI tebukonazol   Mirador Forte, Folicur Xpert
4 Fenylamider metalaxyl-M   Epok
5 Morfoliner fenpropimorf Forbel  
5 Morfoliner fenpropidin Tern  
7 SDHI-hämmare bensovindiflupyr   Elatus Era och Elatus Plus
7 SDHI-hämmare bixafen   Ascra Xpro, Siltra Xpro
7 SDHI-hämmare boskalid Cantus Signum, Pictor Active
7 SDHI-hämmare fluopyram   Ascra Xpro, Propulse
7 SDHI-hämmare fluxapyroxad   Priaxor, Librax
9 Anilinipyrimidiner cyprodinil   Stereo
11 Strobluriner anaphthaler Talius  
11 Strobluriner azoxystrobin Amistar, Mirador Mirador Forte, Amistar Gold
11 Strobluriner pyraklostrobin Comet Pro Signum, Priaxor, Pictor Active
11 Strobluriner trifloxystrobin   Delaro
21 Qil cyazofamid Ranman Top  
27 Cyanoactamidaxim cymoxanil Cymbal Proxanil
28 Karbamater propamokarb   Infinito, Proxanil
29 Dinitroaniliner Fluazinam Shirlan Epok
40 Karboylsyraamider dimetomorf   Acrobat WG
40 Karboylsyraamider mandipropamid Revus 250 EC Revus Top
43 Benzamider fluopicolide   Infinito
M3 Multisite mankozeb   Acrobat WG
U 8  Benzofenoner metrafenon Flexity  
U 8  Benzofenoner pyriofenon Property  
  Bakterie bacillus subtilis QST 713 Serenade ASO  
  Bakterie coniothyrium minitans Contans  

 

Insekticiders verkningssätt

Vid upprepad behandling är det viktigt att växla mellan de olika aktiva substanserna.

Grupp Aktiv substans Produkt
Indoxaziner indoxakarb Avaunt, Steward
Neonikotinoid tiakloprid Biscaya, Calypso
Neonikotinoid acetamiprid Mospilan
Pyretroid alfacypermetrin Fastac
Pyretroid betacyflutin Beta-Baythroid
Pyretroid tau-fluvalinat Mavrik
Pyridin pymetrozin Plenum
Pyrinid flonicamid Teppeki
Bakterie bacillus thuringiensis Turex, DiPel

 

Produkter med liknande effekter

Motsvarar av enskilda produkter

Produkt Express 50 SX Harmony 50 SX Ally 50 ST* Primus
20 g Balance SX 10 g 10 g    
30 g Balance SX 15 g 15 g    
20 g CDQ 50 SX 9 g   0,6 tabl  
27 g CDQ 50 SX 12 g   0,8 tabl  
7,5 g Trimmer 7,5 g      
5,0 g Nuance 7,5 g      
10 g Harmony Plus 50 SX 3,3 g 6,7 g    
20 g Harmony Plus 50 SX 6,7 g 13 g    
10 g Nautius 3,0 g 8 g    
20 g Nautius 6 g 16 g    
10 g Ergon   14 g 0,18 tabl  
15 g Ergon   20 g 0,27 tabl  
25 g Tripali 4 g   0,55 tabl 53 ml
50 g Tripali 8 g   1,05 tabl

105 ml


*Ally 50 ST är avregistrerad

Produkter med samma aktiva substans i något olika koncentrationer

Gröda:  Produkt Produkt Produkt
Spannmål Pro Opti Boxer Roxy
Spannmål Broadway Star Broadway   
Spannmål Cleave Starane XL Spitfire XL
Spannmål Flurostar 200 Starane 333 HL Tomahawk
Spannmål Legacy Diflanil Sempra
Spannmål Ariane S Kinvara  
Spannmål Stabilan 750 SL Cycocel Plus  
S-betor Target Goltix  
S-betor Betasana Duo Kemifam Power Betanal Power
S-betor Ethosat Tramat  
Majs Meristo Callisto Border
Raps Cliophar Matrigon 72 SG  

 

 

Lantmännens växtodlingsrådgivare verkar lokalt med fältvandringar, gårdsbesök och rådgivningsbrev samt andra konsultuppdrag.

Med faktabaserad rådgivning bidrar vi till högre lönsamhet på våra kunders gårdar. Våra medarbetare utvecklar fungerande odlingsstrategier och ökar växtodlingskompetensen hos våra kunder. Våra rådgivningsbrev och tjänster heter Växtline och Växtråd.

Är du intresserad av att ta högre skördar så är det en god idé att teckna upp dig för någon av våra tjänster. Prata med din säljare, läs mer på LM2 eller maila oss på vaxtline@lantmannen.com eller vaxtrad@lantmannen.com.