Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av gurka. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Frilandsgurka – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst (kepalök, knipplök, purjolök, vitlök)

     

Centium

0,25 l

Före uppkomst

UPMA. Max 1 behandling/år

 

Frilandsgurka – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Gurkbladmögel

     

Aliette 80 WG

3,0–4,0 kg 

Före etablerat angrepp

800–1000 l vatten. Vid behov upprepad behandling med 8 dagars intervall. Karens 3 dagar. Max 4 behandlingar.

Previcur Energy

2,5 l 

DC 12-80

(UPMA) Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar. 600 l vatten.

Ranman Top

0,5 l 

Före etablerat angrepp

UPMA. Högst 6 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar.

Infinito

1,6 l

DC 21-85

UPMA. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dagar. Preparatet får bara användas vart tredje år på samma fält. 

 

Mjöldagg

     

Kumulus DF

4,0–6,0 l 

Förebyggande

500–600 l vatten. Upprepad behandling före skörd. Max 4 behandlingar. Karens 0 dagar.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22