Strategiförsök

Vi testar våra egna strategier i fält för att säkerställa att vi ger de mest optimerade råden till våra medlemmar och kunder. Vi laborerar med svamp- och ogrästryck, olika gödselsorter, säsongslängd, olika preparatblandningar och nya produkter.

Strategiförsök ligger till grund för strategierna i Odla

På Lantmännens försöksgårdar har vi möjlighet att testa hela växtskydds- strategier mot varandra. Och det gör vi!

I Lantmännes strategiförsök testas hela stra­ tegier med växtskydd och gödning. Det gör våra försök unika i Sverige. Försöken utförs för att vi ska kunna erbjuda de mest effektiva och lönsamma rekommendationerna till dig som kund hos Lantmännen.

Nytt för 2022 var test av olika kväveformer till höstvete, där bland annat urea låg med i två försöksled. Läs 2022 års försöksrapport av Lantmännens strategiförsök. I denna hittar du många spännande resultat som vi hoppas att du kan ha användning för på din gård.

 

Resultaten från våra strategiförsök hittar här: www.lantmannenlantbruk.se eller genom att skanna QR-koden med din smarttelefons kamera.

Utdrag ur försöksrapporten:

  • Växtskyddsförsök med svamp, tillväxtreglering och mikronäring i höstvete och vårkorn
  • Försök med olika kvävegödselmedel i höstvete
  • Gödslingsstrategier för ekologisk vårvete
  • Ekonomiskt behandlingsnetto
  • Utsädesmängd och såtidpunktsförsök i nya höstvetesorter
  • Helsädesförsök i höstsäd
  • Fosforstege (gödsling) i höstvete
  • Ekodemo med kött­/benmjöl i olika höstvetesorter på Bjertorp

 

Vad händer i försöken 2023?

Lantmännens strategiförsök fortsätter 2023. Fosforförsöket i höstvete finns med i samma utförande som 2022, och är etablerad på samtliga försöksplatser.

Även växtskyddsförsök i höstvete, men också andra grödor, samt gödning­ och sortförsök fortsätter vi med 2023.

Nytt för 2023 är odlingstekniska försök i höstraps, där vi även har försök med NPK på hösten samt tillväxtreglering och biostimulanter.

Lantmännens odlingsrådgivning utför under säsong observationer och drönarflygningar. Försöksavdelningarna, både interna och externa utför sådd, sprutning, gödnings­ spridning och tröskning av fältförsöken. Under vinterhalvåret utvärderas och planeras nya strategiförsök.

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-27