Strategiförsök

Vi testar våra egna strategier i fält för att säkerställa att vi ger de mest optimerade råden till våra medlemmar och kunder. Vi laborerar med svamp- och ogrästryck, olika gödselsorter, säsongslängd, olika preparatblandningar och nya produkter.

Strategiförsök ligger till grund för strategierna i Odla

På Lantmännens försöksgårdar har vi möjlighet att testa hela växtskyddsstrategier mot varandra. Och det gör vi!

Anledningen att vi testar hela strategier istället för enskilda produkter är för att studera synergieffekter (bra eller dåliga), för att kunna leverera de mest lönsamma rekommendationerna till dig som kund hos Lantmännen. Årets försöksrapport är större än någonsin där vi bland annat utökat med försök i helsädesensilage.Du kan läsa resultaten i sin helhet i Lantmännens strategiförsök 2021.

 

Resultaten från våra strategiförsök hittar här: www.lantmannenlantbruk.se eller genom att skanna QR-koden med din smarttelefons kamera.

Utdrag ur försöksrapporten:

-Växtskyddsförsök med svamp, tillväxtreglering och mikronäring i höstvete, vårkorn och havre

-Två skördetidpunkter i vårkorn för att undersöka effekterna av tillväxtreglering mot axbrytning

-Mikronäring i vårkorn

-Strategiförsök ekogödsling

-Ekonomiskt behandlingsnetto

-Utsädesmängd och såtidpunktsförsök i nya höstvetesorter

-Helsädesförsök i höstsäd

-Fosforstege (gödsling) i höstvete

-Ekodemo med kött-/benmjöl i olika höstvetesorter på Bjertorp

 

"Våra försök lägger grunden till strategier som bevisligen fungerar, vi kan baserat på fakta välja de mest effektiva insatsmedlen. Genom försökens resultat i olika delar av landet kan våra säljare och kunder räkna på kostnader, avkastning och nettolönsamhet för gjorda insatser. Det är en vinst för hela Sverige."

Camilla Persson, Odlingsrådgivare och projektledare för strategiförsöken

 

Vad händer i försöken 2022?

Lantmännens strategiförsök fortsätter 2022. Fosforförsöket i höstvete finns kvar i exakt samma utförande som i år och är nu sått på alla fyra försöksplatserna. Det finns försök med olika kvävegödselmedel till höstraps

på hösten och helsädesensilageförsöket fortsätter ett år till. Strategierna för övriga försök kommer sättas nu i vinter, så när de första varma solstrålarna bryter igenom molntäcket i mars månad står vi redo

med drönarna och försöksavdelningarna
är redo med såmaskiner, sprutor och gödningsspridare. 2022 kommer vi
göra försök med växtskydd, gödning, vallproduktion och fröodling. Ny försöksplats för året blir Lännäs som ligger längs med Ångermanlandsälven i Västerbottens län. Här bedriver Lantmännen sin förädling av sorter som ska klara intensiva och korta växtodlingssäsonger.

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22