Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av sallat. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Bladgrönsaker som bildar huvud

Bladgrönsaker som inte bildar huvud

Sallat, friland – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Gräsogräs

     

Kerb Flo 400

2,5–3,75 l

Före sådd

Kerb FLO 400 nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm. Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 

Kerb Flo 400

2,5–3,75 l

Omedelbart efter sådd

Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 

Kerb Flo 400

2,5–3,75 l

Före utplantering

Kerb FLO 400 ska nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm om torra förhållanden. Minst 400 l vatten/ha. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 

a) Odling av stråsäd kan ej ske efterföljande år. Odla i stället raps, kål, morötter, sockerbetor, bönor, lök eller ärtor.

 

Sallat, friland – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Bladlöss

     

Mospilan

0,25 kg 

DC 40-49. Vid angrepp

Max 1 behandling/år. Vid behov tillsätt vätmedel. Karens 7 dagar.

Movento

0,75 l 

DC 12-49

Max 2 beh med 14 dagars intervall. Karens 7 dagar.

 

Insekter

     

Raptol

6 l

Vid angrepp

Koncentrationen i sprutvätskan: 0,5-1,0%. Temperaturen över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. 3 dagars karens

 

Fjärilslarver (gammafly, grönsaksfly)

     

Turex 50 WP

1 kg 

Vid Angrepp

Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Små unga larver är mer lättbehandlade. 

 

Sallat, friland – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Sallatsbladmögel

     

Aliette 80 WG

0,3–0,5 kg/m3

Före sådd eller utplantering

Jordinblandning. Karens 14 dagar.

Aliette 80 WG

3,0 kg 

Friland, före/efter utplantering.

Max 4 behandlingar. Karens minst 14 dagar.

Proplant

15 ml/ 10 l vatten 

Förebyggande vid sådd i växthus.

Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 7 dagar.

Revus

0,6 l

Förebyggande

Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. Intervall minst 7 dagar.

Proplant

1,5 l 

DC 20-49. Förebyggande.

Max 2 behandlingar/år. Karens 7 dagar. Intervall 7–10 dagar.

Previcur Energy

2,5 l 

DC 12-41. Förebyggande.

Max 2 behandlingar. Karens 21 dagar.

Infinito

1,6 l 

DC 30-49

Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Karens 7 dagar.

 

Gråmögel, bomullsmögel

     

Serenade ASO

4-8 l

DC 13-49

Max 6 behandlingar men 5-14 dagars intervall. Karens 0 dagar.

Contans WG

2,0 kg 

Före plantering 

Contans WG ska myllas efter behandling 0–10 cm.

 Signum

1,5 kg

Vid angrepp

Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. 

 

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22