Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av sallat. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Bladgrönsaker som bildar huvud

Bladgrönsaker som inte bildar huvud

Sallat, friland – ogräsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Mot fleråriga ogräs Före utplantering. 2-2,5 l Reglone + 0,1 l vätmedel  
Gräs Före sådd. 2,5–3,75 l Kerb FLO 400 nedbrukas omsorgsfullt 4–6 cm. Vid torra förhållanden vattna med 15–20 mm. Karens 40 dagar. a) 
Gräs Omedelbart efter sådd. 2,5–3,75 l Kerb FLO 400 i 400 liter vatten per ha. Vattna med 15–20 mm om inte regn väntas de närmaste dygnen. Karens 40 dagar. a)
Gräs Före utplantering. 2,5–3,75 l Kerb FLO 400 i 400 liter vatten per ha. Under torra förhållanden skall preparatet nedbrukas 4–6 cm. Karens 40 dagar. a)

a) Odling av stråsäd kan ej ske efterföljande år. Odla i stället raps, kål, morötter, sockerbetor, bönor, lök eller ärtor.

Sallat, friland – insektsbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Bladlöss Vid angrepp, DC 41-48 0,25 kg Mospilan SG Max 2 behandlingar per kultur, 7 dagars intervall. Vid behov tillsätt vätmedel. Karens 14 dagar.
  DC 12-49 0,75 l Movento SC Max 2 beh med 14 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Skadeinsekter Vid angrepp. 0,2 l Fastac 50 90 % avdriftsreducerande utrustning. Karens 7 dagar.
    6,0 l Raptol Koncentrationen i sprutvätskan: 0,5-1,0%. Temperaturen över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar med minst 5 dagars intervall. 3 dagars karens

Sallat, friland – svampbehandling

  Tidpunkt Preparat och dos Kommentar
Sallatsbladmögel Före sådd eller utplantering. 0,3–0,5 kg/m3, Aliette 80 WG Jordinblandning. Karens 14 dagar.
  Friland, före utplantering. 3,0 kg Aliette 80 WG Max 4 behandlingar. Karens 14 dagar.
  Förebyggande vid sådd i växthus. 15 ml Proplant/10 l vatten  
  Förebyggande. 0,6 l Revus Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. Intervall minst 7 dagar.
  När plantorna har rotat sig, 4–6 blad. 3,0 kg Aliette 80 WG Max 4 behandlingar. Karens 14 dagar. 7 dagars intervall.
  Förebyggande, DC 20-49. 1,5 l Proplant Max 2 behandlingar per säsong. Karens 7 dagar. Intervall 7–10 dagar.
  Vid angrepp. DC 13-39 0,8–1,0 l Mirador 250 SC Max 2 behandlingar. Karens 14 dagar. Intervall minst 7 dagar. Gäller reg.nr 5021
  Förebyggande, DC 12-41. 2,5 l Previcur Energy Max 2 behandlingar. Karens 21 dagar.
  DC 30-49 1,6 l Infinito Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Gråmögel, bomullsmögel DC 13-49 8 l Serenade Max 6 behandlingar men 5-14 dagars intervall. Karens 0 dagar.
  3 månader före plantering, t ex hösten före. 2,0 kg Contans WG Contans WG ska myllas efter behandling 0–10 cm.
  Vid angrepp. 1,5 kg Signum Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar.