Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av sallat. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Bladgrönsaker som bildar huvud

(t.ex. isbergssallat, vitkål, rödkål, salladskål)

10 Hjärtbladen utvecklade
14 4 örtblad utvecklade
17 7 örtblad utvecklade
41 Huvudet börjar bildas
45 50 % av förväntad huvudstorlek
49 Huvudet har uppnått full storlek och typisk form

Bladgrönsaker som inte bildar huvud

(t.ex. grönkål, blomkål, broccoli, spenat)

10 Hjärtbladen utvecklade
13 3 örtblad utvecklade
19 9 örtblad utvecklade
49 Bladmassan är fullbildad. Skördefärdig planta

Sallat, friland - insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Bladlöss
Mospilan SG 0,25 kg  DC 40-49. Vid angrepp Max 1 behandling/år. Vid behov tillsätt vätmedel. Karens 7 dagar.
Movento SC 100 0,75 l  DC 12-49 Max 2 beh med 14 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Insekter
Raptol 6 l Vid angrepp Koncentrationen i sprutvätskan: 0,5-1,0%. Temperaturen över 5°C, men ej mer än 25°C. Spruta ej i direkt solsken. God täckning ökar effekten. Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. 3 dagars karens
Fjärilslarver (gammafly, grönsaksfly)
Turex 50 WP 1 kg  Vid Angrepp i DC 09-99 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Små unga larver är mer lättbehandlade. 

Sallat, friland - svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Sallatsbladmögel
Aliette 80 WG 0,3–0,5 kg/m3 Före sådd eller utplantering Jordinblandning. Karens 14 dagar. Max 1 användning/år.
Aliette 80 WG 3,0 kg  Friland, före/efter utplantering. Max 4 behandlingar/år med 7 dagars intervall. Karens 14 dagar.
Proplant 15 ml/ 10 l vatten  Förebyggande vid
sådd i växthus i DC 20-49.
Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 21 dagar.
Revus 0,6 l Förebyggande Max 2 behandlingar. Karens 7 dagar. Intervall minst 7 dagar.
Proplant 1,5 l  DC 20-49. Förebyggande. Max 2 behandlingar/år. Karens 7 dagar. Intervall 7–10 dagar.
Previcur Energy 2,5 l  DC 12-41. Förebyggande. Max 2 behandlingar. Karens 21 dagar.
Infinito 1,6 l  DC 30-49 UPMA. Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall. Karens 7 dagar.
Cabrio Duo 2,5 l  DC 10-49 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dag.
Gråmögel, bomullsmögel
Serenade ASO 4-8 l DC 13-49 Max 6 behandlingar men 5-14 dagars intervall. Karens 0 dagar.
Contans WG 2,0 kg  Före plantering  Contans WG ska myllas efter behandling 0–10 cm.
 Signum 1,5 kg Vid angrepp Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dagar. 

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-26