Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av morötter. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Morötter

00 Före uppkomst 
09 Uppkomst, moroten bryter genom ytan
10 Hjärtbladen är fullt utvecklade 
12 2 örtblad (flikiga blad) utvecklade
13 3 örtblad (flikiga blad) utvecklade
43 30 % av förväntad rotdiameter har utvecklats
49 Roten är fullt utvecklad och har nått typisk form och storlek

Morötter – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före och/eller efter uppkomst

     

Glypper

1,5-2,0 l

DC 00. Före uppkomst. 

Endast effekt på uppkomna ogräs

Legacy

0,15 l

DC 00. Före uppkomst. 

Max 1 behandling/år, 90 dagars karens. UPMA 

Goltix WG

1,5 kg

DC 00. Före uppkomst.

UPMA. Max 1 behandling/år. Godkänd att använda i morot, palsternacka och rotpersilja.

Sencor SC

0,175 l

DC 00. Före uppkomst eller när morötterna har 2-6 örtblad. DC 12–16.

UPMA. Karens 60 dagar. Sammanlagd maxdos 0,175 l/ha, max 2 behandlingar per år.

Centium

0,25 l

DC 9-14. Från uppkomst till morötterna har 4 örtblad. 

UPMA. Odlaren får själv välja om behandling ska ske före eller efter uppkomst eller både och, men totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. Behandlingsintervall 7–14 dagar.

Fenix

0,9 l

Alt. 1 - Före uppkomst. 

Max 1 behandling/år. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,45 l x 2

Alt. 2 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14.

 Max 2 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall 12 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Fenix

0,3 l x 3

Alt. 3 - Före uppkomst och/eller efter uppkomst, DC 0-14.

 Max 3 behandlingar/år tills morötterna har 4 örtblad. Behandlingsintervall 7 dagar. Alternativ 1, 2 och 3 för Fenix får inte kombineras utan ska användas var för sig.

Centium + Sencor SC

0,2 l + 0,06-0,1 l

5–10 dagar före uppkomst 

Fuktig jord ger bäst ogräseffekt av Centium. Sencor SC karens 60 dagar. Totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium per ha och år uppdelat på max 3 behandlingar. 

Boxer*

0,5-1,5 l

DC 11-14

Max 2 behandligar/år. 80 dagar karens.

 

Gräsogräs - efter uppkomst

     

Zetrola

0,5-1,5 l

< DC 40. När kvickroten har 3–5 blad. 

Max 2 behandlingar/år med 14–28 dagars invervall. Karens 30 dagar. Den högre dosen mot kvickrot.

Select Plus

1,0-2,0 l

DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad. 

Max 1 behandling/år. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe.

Select + Renol

0,5 l + 0,5 l

 DC 12-45. När kvickroten har 3–5 blad. 

Max 2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Karens 40 dagar. Bra effekt på vitgröe. Max 1 l/ha per år.

*Boxer har fått nya användningsvillkor. Se dunketikett!

Morötter – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Stickande och sugande insekter

     

Mavrik

0,2 l

Behandlingstidpunkt bestäms med hjälp av lim-fällor.

UMPA max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.

 

Insekter

     

Movento

0,75 l

DC 12-49

Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 21 dagar. UPMA. Mot morotsbladloppa och bladlöss.

Fibro

10 l

DC 10-89

UPMA. Max 5 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Undvik behandling i höga temperaturer över 25 °C samt behandling i direkt solsken eftersom risken för skador ökar under dessa förhållanden. Koncentrationen på sprutvätskan bör vara 1-2 %.

Raptol

6 l

 

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Koncentrationen ska vara 0,5-1 %. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karens 3 dagar. 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Morötter – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Mjöldagg, alternaria

     

Serenade ASO

4-8 l

DC 41-49, Förebyggande

Biologiskt preparat. Kan blandas med fungicider. Karenstid 0 dagar. Max 6 behandlingar per år med 5–14 dagars mellanrum. 

Signum

1,0 kg

DC 41-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder

Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Karens 14 dagar.

 

Mjöldagg, alternaria, Cercospora

     

Mirador 

0,4-0,6 l

DC 16-49, Förebyggande eller så snart sjukdomssymptom uppträder

Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar.

 

Bomullsmögel

     

Kumulus DF

4-6 kg 

DC 13-49

Max 2 behadnlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karens 10 dagar.

Contans

4-8 kg

Vid sådd innan på våren

Ska myllas ned i jorden. Max 1 behandling/år

 

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22