Om Odla

Odla är en produkt av Lantmännens gemensamma kunnande.

Redaktion
Erik Pettersson - ansvarig
Erik Bertholtz
Kristina Åkerblom
Martin Holmberg
Niclas Sjöholm

Har du frågor kring våra strategier och din växtodling?
Kontakta först din säljare på Lantmännen. Har du ingen så ringer du kundtjänst 
på 0771-111 222.

Odla

Hälsning från Växtodlingschefen:

På skärmen ser du samlade kunskaper och erfarenheter från våra odlingsrådgivare tillsammans med försöksresultat från våra strategiförsök samt information om markkartering, gödsling, kalkning och växtskyddsmedelsanvändning. Sök upp det du behöver veta just nu, eller läs vår omfångsrika odlingsguide från början till slut.

På Lantmännen gör vi unika strategiförsök för att få reda på hur resultaten ser ut för hela växtodlingsstrategier och inte bara resultatet av två enstaka produkter som testas mot varandra. Detta gör vi för att kunna skapa de bästa rekommendationerna för din odling, så att du kan leverera den spannmål våra kunder efterfrågar. Rekommendationerna uppdateras varje år, så ta gärna hjälp av dem. Men, det är du med din erfarenhet, kunskap och fingertoppskänsla som är den avgörande faktorn för resultat och kvalitet.

Så jag vill avsluta med att önska dig stort lycka till med årets växtodling!

Johannes Åkerblom
Växtodlingschef