I ett föränderligt klimat utsätts våra grödor för nya utmaningar. För att lyckas på bästa sätt behöver alla tillgängliga metoder kombineras. En av dem är användningen av biostimulanter.

Lantmännen har nyligen introducerat ett produktsegment som kallas biostimulanter. Biostimulanter består av ämnen med biologiskt ursprung som ska stärka grödans biologiska processer och därmed förbättra grödans produktivitet. Det kan vara en ökad rottillväxt för ett ökat växtnäringsutnyttjande, bättre vattenupptag eller säkrare övervintring. Det kan också vara genom att stärka plantan för att bättre motstå olika stressfaktorer som torka, angrepp av skadegörare och annat. Allt färre godkända aktiva substanser av växtskyddsmedel samt ett föränderligt klimat i framtiden gör att vi behöver jobba med andra typer av produkter för att stärka grödan och därmed få ökad möjlighet till en säkrare skörd.


Vad innehåller biostimulanter?

Biostimulanter kan innehålla olika former av mikroorganismer med biologiskt ursprung, t.ex. svampar och bakterier, humus- eller aminosyror, tång- eller algextrakter. Vid tillförsel av dessa substanser har man bland annat sett att grödans produktivitet och stresstolerans förbättras, och därmed ökar skördepotentialen. Just nu pågår ett stort arbete inom Lantmännen med att utvärdera biostimulanter, för att se hur och var de kan passa in i odlingen, med odlarens lönsamhet i fokus.


Stimplex

Stimplex är en biostimulant som är utvunnen ur brunalgen Ascophyllum nodosum. Stimplex förbättrar grödans produktivitet och hjälper bland annat plantan att bättre hantera olika påfrestningar under växtodlingsåret. Stimplex ökar rotvolymen på grödan och på så sätt ökas möjligheten till ett bättre vatten-och näringsupptag. Fältförsök visar intressanta resultat, särskilt vid underoptimala fältförhållanden med sämre tillgång av växtnäring, där Stimplex har bidragit till ett effektivare näringsupptag. Stimplex kan bidra till att jämna ut inomfältsvariationer. Stimplex bidrar till att öka näringsupptaget och därmed höja avkastningens lägstanivå på de sämre delarna av fälten, vilket är mycket positivt. Detta är även intressant inom ekologisk odling där tillgången på kväve kan vara begränsad. Stimplex stimulerar även produktionen av ett flertal komponenter i plantan, bland annat antioxidanter och växthormoner, som motverkar stress. Detta i sin tur ökar växtens stresstålighet gentemot värme, torka och väta så att grödan håller sig friskare längre i stressperioden och även återhämtar sig snabbare.


Odlingsrekommendationer

  • Grödan behandlas med Stimplex två gånger under växtodlingssäsongen.
  • Den första behandlingen sker tidigt i tillväxten för att stimulera en bra etablering och rottillväxt.
  • Andra behandlingen sker innan axgång/ blomning för att öka grödans stresstålighet.
  • Grundrekommendationen i stråsäd och oljeväxter är 2 liter/ha per tillfälle.


Rekommenderad användning

Stimplex är avsedd för användning i spannmål, oljeväxter, majs, potatis, vall, fröodling och trindsäd. Stimplex är dessutom KRAV-godkänt. Kontakta din säljare för mer information.


Denna sida är uppdaterad: 2024-03-21