Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring, tillväxtreglering och mycket mer som är av stor nytta för din veteodling.

Att tänka på:
- Välj sort utifrån dina produktionsmål och med hänsyn till dina geografiska förutsättningar.
- För att uppnå en stabil hög skörd krävs rätt mängd växtnäring och god markstatus vad gäller pH, struktur, packning och dränering.
- Utnyttja hösten för att bekämpa problemogräs såsom vitgröe, renkavle, blåklint, vallmo och åkerven.
- Nyttja hjälpmedel, t.ex. Yara N-Sensor, Atfarm, Cropsat och Yara N-Tester för att platsanpassa kvävet inom fält efter grödans behov.

Växtskyddsstrategier

I tabellen beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid på etiketten för att kontrollera i vilka stadier preparatet är registrerat.

På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Höstvete – svampbehandling 

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

     

DC 30-32

Mirador Forte

0,4-0,6 l

Mot svartpricksjuka och gulrost. I samband med ogräsbehandling. Högre dosen i gulrostkänslig sort.

DC 30-32

Prosaro/ Folicur Xpert

0,3-0,4 l

Mot DTR om riklig förekomst. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt.

DC 30-32

Property

0,25 l

Förebyggande mot mjöldagg

DC 25-32

Talius

0,15-0,25 l

Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.

Bladfläcksvampar - Delad behandling

     

DC 39-41

Revystar XL

0,75 l

Svartpricksjuka, gul- och brunrost. 

DC 39-41

Ascra Xpro + Delaro

0,5-0,75 l + 0,2 l

Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.

DC 51-65

Prosaro/ Folicur Xpert

0,5 l

Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 

Bladfläcksvampar - Enkel behandling

     

DC 39-55

Revystar XL

0,75 l

Svartpricksjuka, gul- och brunrost. 

DC 39-55

Ascra Xpro + Delaro

0,5-0,75 l + 0,2 l

Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.

Stråknäckare

     

DC 31-32

Property

0,5 l

Kör så sent som möjligt, senast i DC 32. 

Etablerat mjöldaggsangrepp

     

DC 30-49

Property

0,25–0,5 l

 

DC 25-49

Talius

0,15-0,25 l

Speciellt i mjöldaggsresistenta områden. 

Gulrost och Brunrost

     

DC 30-69

Folicur Xpert

0,5 l

Kurativ effekt.

DC 25-69

Comet Pro

0,3 l

Lägg med i axgångsbehandling vid angrepp av rost.

Axfusarios

     

DC 61-69

Poleposition

0,6 l

Kör när det börjar blomma.

Se effektschema för fungicider

 

Bekämpningströsklar
svampsjukdomar i höstvete

 

Svartpricksjuka

Om angrepp på bladnivå 2 och 3 vid DC 37 välj delad svampbehandling.

DTR

Begynnande angrepp på översta bladen.

Mjöldagg

10 % angripna plantor i DC 30-31.

Stråknäckare 

20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32. 

Rost

Begynnande angrepp.

Höstvete – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Behandlingar/år

Kommentar

 

Bladlöss

Fritfluga

Sädesbladbagge

Trips

Vetemygga

Randig Dvärgstrit

   

Teppeki

0,1-0,14 kg

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

2

Ej höstbehandling

Mavrik

0,075 - 0,15 l

Rek. ej

0,15 - 0,2 l

0,15 - 0,2 l

0,15 - 0,2 l

0,2 l

3

Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.

Nexide CS

0,05 l

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

1

 

Bekämpningströsklar för insekter i höstvete

Sädesbladlus: 0,5-1 st per strå i DC 59, 2-4 st per strå i DC 69 och 3-7 st per strå i DC 75 (20 st per strå om havrebladlus).
Trips: Bekämpa vid 1–2 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 45-49.
Gul vetemygga: 1 mygga/3 ax. Röd vetemygga: 1 mygga/6 ax.
Bladlöss på hösten (rödsot): Tidigast vid DC 13-14, vid varmt väder, tidig sådd och då bladlöss lätt hittas i fält.
Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/strå (oftast i stråskjutning).

 

Bekämpningsströskel sädesbladlus: antal löss/strå

 

DC 59

DC 69

DC 75

     

Avräkningspris
kr/kg

< 8 ton skörd

> 8 ton skörd

< 8 ton skörd

> 8 ton skörd

< 8 ton skörd

> 8 ton skörd

1,00

1,5

1

5

4

10

5

1,50

1

0,5

4

2

7

3,5

2,00

1

0,5

3

2

5

2,5

2,50

0,5

<0,5

2

1,5

4

2

 

Höstvete – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 25-31 Cycocel Plus 1,5- 2,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 1-1,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter.

Vid stråsvaga sorter, t.ex. Hallfreda rekommenderas en delad behandling. Cycocel Plus senast i DC 31 och uppföljning med Terpal i DC 37-45.

Kvarnvete N+ och Klimat & Natur får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som t.ex. höstvete till Absolut Company som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Växtnäring till Höstvete

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

 

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha

Gröda

4

5

6

7

8

9

10

11

Stärkelse- och fodervete 

105

120

135-140

140-155

155-175

175-195

195-215

215-230

Kvarnvete

120

130-135

145-150

165-175

185-195

205-220

230-240

250-260

 

Riktlinjer för kvävefördelning
 

Gröda

Från tillväxtstart
till stråskjutning

Tidig komplettering
DC 31-32

Sen komplettering
DC 37-45

Kvarnvete skördepotential >8 ton/ha

30 - 50 %

30 - 50 %

0 - 40%

Kvarnvete skördepotential <8 ton/ha

70 - 80 %

 

20 - 30 %

Foder-och stärkelsevete

70 - 80 %

 

20 - 30 %

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha)

Gödslingsbehov
kg P/ha utifrån
P-klass (P - AL)

       
 

I

II

III

IVa

IVb - V

 

(0 - 2)

(2 - 4)

(4 - 8)

(8 - 12)

(>12)

6

30

25

15-20

0

0

8

35

30

20-25

5

0

10

 

35

25-30

15

0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd

Gödslingsbehov
kg K/ha utifrån
K-klass (K-AL)

       

(ton/ha)

         
 

I

II

IIIa

lllb

IV-V

 

(0 - 4)

(4 - 8)

(8 - 12)

(12 - 16)

(>16)

3

40

30

10

0

0

5

50

40

20

5

0

7

 

50

30

15

0

9

 

60

40

25

0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Rekommenderade gödselmedel till höstvete

 

Rekommenderade
gödselmedel till höstvete

     

Höst

MAP NP 12-23

Till jordar med P-klass III och lägre men hög K-klass. 

   
 

PK 11-21

Till jordar med P- och K-klass III och lägre.

   
 

YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn

Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.

   
 

YaraMila Höst 10-14-12

Till jordar med P-klass III och lägre samt K-klass III och högre.

   
 

NPK 10-11-22/ 9-10-24

Till jordar med P- och K-klass III och lägre. 

   

Vår

NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3

Där ingen P och K tillförts på hösten. 

   
 

YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10

Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 

   
 

NS 30-7, Axan, NS 27-4

     
 

N34

Svavel måste tillföras i annan gödsling. 

   
 

NS 27-4 flytande

Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 

   

Kvävekomplettering

Axan, NS 27-4

Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 

   
 

Kalksalpeter

Snabbt växttillgängligt, inget svavel

   
 

NS 27-4 flytande

Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

   

 

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Riktlinjer – mikronäring höstvete

Riktlinjer - mikronäring höstvete

 

Produkt

Dos/ha

Mikro Spannmål

1-2 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l

Mikro Start 

3 l

Mikronäringssortiment och innehåll finns på vår bladgödslingstabell

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-16