Vilka effekter har våra olika fungicidpreparat på olika svampar? I tabellen nedan får du svaren.

Höstsäd - Effektschema för fungicider (även vårvete)

Källa: Jordbruksverket, Svampar och Insekter 2024

a) pga resistens är strobilurinernas effekt mot vetemjöldagg, svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka, Ramularia och kornmjöldagg mycket svag

b) i havre är Proline registrerad i DC 60-69 och effekten är bedömd från behandling vid denna tidpunkt

c) effekten bedöms som otillräckling vid dosen 0,5 l/ha

d) gäller förebyggande effekt. För kurativ effekt (stoppar etablerade angrepp) använd en produkt med tebukonazol (Folicur Xpert, Mirador Forte eller Prosaro).

Vårsäd - effektschema för fungicidier

Effektschema för svampar i vårvete - se effektschemat för samma svampar i höstvete.

Så här tolkar du effekttabellerna: Svampeffekt
5 = Specialmedel 91–100 % effekt
4 = Mycket god effekt 71–90 %
3 = God effekt 51–70 %
2 = Viss effekt 40–50 %
1 = Svag effekt <40 %
– = Ingen effekt, ej aktuell
Tom ruta = Data saknas

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-13