Om Odla

Odla är en produkt av Lantmännens gemensamma kunnande.

Redaktion
Erik Pettersson - ansvarig 
Erik Bertholtz
Nadja Kvick Nastaj
Kristina Åkerblom

Har du frågor kring våra strategier och din växtodling?
Kontakta först din säljare på Lantmännen. Har du ingen så ringer du kundtjänst på 0771-111 222.


Hälsning från Växtodlingschefen: 

Det är onekligen en omvälvande tid vi lever i, inte minst som växtodlare. Under det senaste året har vi fått bevittna både kraftigt stigande som snabbt fallande råvarupriser, för såväl spannmål som gödsel.

I rådande marknadsläge blir det än viktigare att vara noggrann både i fält med rätt insatser vid rätt tidpunkt, men också vid skrivbordet för att ta fram en genomarbetad
försäljningsstrategi. ODLA fokuserar som bekant på växtodlingsstrategierna där vi lägger mycket tid och kraft på att välja ut de bästa produkterna och kombinera dessa i en lönsam strategi för dig. I detta arbete utgör Lantmännens strategiförsök en viktig del när vi väljer vilka produkter och strategier vi ska gå med. Kontakta gärna din säljare för vidare diskussioner både kring växtodlings- och försäljningsstrategi.

Med hopp om ett bra växtodlingsår 2023!

Johannes Åkerblom
Växtodlingschef