Hur behandlar man kvickrot i stubb, vallbrott och träda? Här hittar du svaren!

Stubb, vallbrott och träda – kvickrotsbekämpning

  Preparat Dos per ha Kommentar
Stubb, vallbrott och träda      
Mycket kvickrot Barclay Gallup Biograde + pH-Opti, se s. 168 4 l Vallbrott först efter god tillväxt. Kvickroten ska ha minst 3 blad. Tidig behandling i stubb efter skörd. Behandling kan utföras inom 6 dagar efter skörd från norra Götaland och norrut. Viktigt att ta hög stubb samt att kvickroten har 3–4 gröna blad. Bortför alternativt hacka och fördela halmen jämt. Behandling efter kvickrotens återväxt. Normalt inom 2–4 veckor efter skörd då kvickroten har 3–4 blad. Kvickroten får inte vara täckt av skörderester. Vätskemängd: 100–150 l/ha. Tänk på att mycket hårt eller humusrikt vatten kan försämra effekten. För bästa effekt ta ett prov på ditt vatten och lämna till din säljare för rätt dosering av pH-Opti. (Detta behövs ej till Roundup Gold ST). Jordbearbetning kan utföras vid synbar missfärgning, normalt 7–14 dagar efter behandling, 2 dagar för Roundup Gold ST.
  Roundup Gold ST 3,2 l
Normala betingelser Barclay Gallup Biograde + pH-Opti, se s. 168 3 l
  Roundup Gold ST 2,4 l

 

  Produkt Dos per ha Produkt Dos per ha Kommentar
Fånggröda          
Engelskt rajgräs Barclay Gallup Biograde 3–4 l Roundup Gold ST 2,4-3,2 l Brytning av fånggrödan efter tillåtet datum. Det kan dröja 3–4 veckor innan missfärgning kan ses.
Italienskt rajgräs Barclay Gallup Biograde 2 l Roundup Gold ST 1,6 l
Ängssvingel Barclay Gallup Biograde 4 l Roundup Gold ST 3,2 l
Rödsvingel Barclay Gallup Biograde 6 l Roundup Gold ST 4,8 l
Ängsgröe Barclay Gallup Biograde 3 l Roundup Gold ST 2,4 l
Rödklöver Barclay Gallup Biograde 6 l Roundup Gold ST 4,8 l
Vitklöver Barclay Gallup Biograde 6 l Roundup Gold ST 4,8 l

 

För att uppnå bäst effekt med en glyfosatbehandling måste det vara optimala sprutbetingelser.
Saknas en eller flera av dessa förutsättningar väljs den högsta dosen i respektive intervall.

Mycket viktigt:
• Plantor i god tillväxt
• Kvickrot med minst 3–4 friska blad
• Torra plantor, daggfritt
• Vattenmängd mindre än 150 l/ha
• Efter behandling krävs 6 timmar regnfri tid Barclay Gallup Biograde. För Roundup Gold ST 1 timme.

Viktigt:

• Hög rel. fuktighet, mer än 70 procent
• Sprutning på förmiddagen
• Dagstemperatur över 15°C