Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av rödbetor. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Rödbetor

Rödbetor – ogräsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Örtogräs - före uppkomst

     

Centium

0,1-0,15 l 

Före uppkomst

Lägre dos om lättare jord. Kör ej om det är torka.

Roundup Flex

1,2-1,5 l

DC 00. Före uppkomst

Endast effekt på uppkomna ogräs

Glypper*

1,5-2,0 l

DC 00. Före uppkomst

Endast effekt på uppkomna ogräs

 

Örtogräs - efter uppkomst

     

Goltix WG

0,75–1,5 kg 

DC 10-18

Totala maxdosen 3 kg. Max 4 behandlingar/säsong med minst 7 dagars intervall. 

Goltix SC 700

1,0–1,5 l

DC 10-18

Max 4 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Totala maxdosen 3,0 l. 

Betasana SC

0,7 l (1 l)**

12–18 (10-18)**

Max 3 gånger/år med minst 7 dagars intervall. Total maxdos per år är 3 l. Karens 90 dagar.

Tramat, alt. 1

0,45 l

DC 10-18

Max 1 behandling/år. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.

Tramat, alt. 2

0,25 l x 2

DC 10-18

Max 2 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.

Tramat, alt. 3

0,14 l x 3

DC 10-18

Max 3 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.

Safari 50 DF

10–30 g 

DC 10-31

Maxdos 30 g/behandling. Behandlingsintervall 7–14 dagar och max 4 behandlingar/år. 

Centium

0,05-0,1 l

DC 12-18 (2–8 örtblad)

Då rödbetorna har 2 örtblad (ej tidigare användning) ska högst 0,05 l/ha användas. Centium kan orsaka en vitfärgning på rödbetornas blad. Undvik dubbelsprutning. Max 0,2 l/ha Centium och säsong. Max 4 gånger. Den praktiska erfarenheten är ännu begränsad i rödbetor.

Matrigon 72 SG + superolja

165 g + 0,5 l

DC 12-15 (2-5 örtblad) 

Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.

 

Gräsogräs - efter uppkomst

     

Zetrola 

0,5-1,5 l

DC <32. Kvickroten 3–5 blad. 

Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Obs! Totaldos 1,5 l per år.

Select Plus

1,5-2,0 l

DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad.

Max 1 behandling/år, Bekämpar även vitröe. 

Select + Renol

0,75-1,0 l + 0,75-1,0 l

DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad.

Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Enkelbehandling med hög dos annars dubbelbehandling med 0,5 l x 2 möjlig. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 

Select + Renol

0,5 l + 0,5 l (x 2)

DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad.

Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagar intervall. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 

Strategierna för ogräsbekämpning i rödbeta är samma som för sockerbeta.

Vid produktval välj bland produkterna ovan.
*Spectra kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l) **Inom parantes gäller endast bandsprutning

 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.
Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Rödbetor – insektsbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Bladlöss, bladloppor och viss effekt på trips

     

Movento

0,75 l

DC 12-49. Vid angrepp

Karens 21 dagar. Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. 200-500l vatten/ha, UPMA.

 

Bladlöss och trips

     

Raptol

6 l

Vid angrepp

Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karenstid 3 dagar. 

 

Insekter

     

Mavrik

0,2 l

DC 10-49. Vid Angrepp

Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar. 

 

Rödbetor – svampbehandling

Preparat 

Dos per ha

Utvecklingsstadie

Kommentar

Cercospora och betrost

     

Mirador

0,4-0,6 l

DC 16-49

Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar. 

 

Mot svampangrepp

     

Signum

1,0 kg

DC 36-49

Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. UPMA.

Comet Pro

0,6 l

DC 39-49

Behandling får ske senast till och med 31 augusti. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 28 dygn. UPMA

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22