Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av rödbetor. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Rödbetor

00 Sådd
08 Groning
10 Hjärtbladsstadiet
12 2 örtblad
14 4 örtblad
16 6 örtblad
19 9 örtblad
31-33 Bladtäckning/raderna sluter sig
49 Skörd

Rödbetor - ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före uppkomst
Centium 0,1-0,15 l  Före uppkomst Lägre dos om lättare jord. Kör ej om det är torka.
Roundup Flex 1,2-1,5 l DC 00. Före uppkomst Endast effekt på uppkomna ogräs
Spectra FL* 1,5-2,0 l DC 00. Före uppkomst Endast effekt på uppkomna ogräs
Örtogräs - efter uppkomst
Goltix WG 0,75–1,5 kg  DC 10-18 Totala maxdosen 3 kg. Max 4 behandlingar/säsong med minst 7 dagars intervall. 
Goltix SC 700 1,0–1,5 l DC 10-18 Max 4 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Totala maxdosen 3,0 l. 
Betasana SC 0,7 l (1 l)** 12–18 (10-18)** Max 3 gånger/år med minst 7 dagars intervall. Total maxdos per år är 3 l. Karens 90 dagar.
Tramat, alt. 1 0,45 l DC 10-18 Max 1 behandling/år. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.
Tramat, alt. 2 0,25 l x 2 DC 10-18 Max 2 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.
Tramat, alt. 3 0,14 l x 3 DC 10-18 Max 3 behandling/år med minst 7 dagars intervall. Vid användning ska 150-200 l vatten per hektar användas. UPMA. Alternativ 1, 2 och 3 för Tramat får inte kombineras.
Ethosat 0,2 l x 3 DC 00-18 Max 3 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. 0,2 l är total maxdos fram till DC 10. Maxdos 0,6 l/ha och år. 
Safari 50 DF 10–30 g  DC 10-31 Maxdos 30 g/behandling. Behandlingsintervall 7–14 dagar och max 4 behandlingar/år. 
Centium 0,05-0,1 l DC 12-18 (2–8 örtblad) Då rödbetorna har 2 örtblad (ej tidigare användning) ska högst 0,05 l/ha användas. Centium kan orsaka en vitfärgning på rödbetornas blad. Undvik dubbelsprutning. Max 0,2 l/ha Centium och säsong. Max 4 gånger. Den praktiska erfarenheten är ännu begränsad i rödbetor.
Matrigon 72 SG + superolja 139 g + 0,5 l DC 12-15 (2-5 örtblad)  Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo.
Gräsogräs - efter uppkomst
Zetrola  0,5-1,5 l DC <32. Kvickroten 3–5 blad.  Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Obs! Totaldos 1,5 l per år.
Select Plus 1,5-2,0 l DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Max 1 behandling/år, Bekämpar även vitröe. 
Select + Renol 0,75-1,0 l + 0,75-1,0 l DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Enkelbehandling med hög dos annars dubbelbehandling med 0,5 l x 2 möjlig. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 
Select + Renol 0,5 l + 0,5 l (x 2) DC 12-33. Kvickroten 3–5 blad. Bekämpar även vitgröe. Karens 60 dagar. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagar intervall. Delad behandling aktuell vid kraftig kvickrotsförekomst. Total maxdos/ år 1 l/ha. 

Strategierna för ogräsbekämpning i rödbeta är samma som för sockerbeta på s. 238–241. Vid produktval välj bland produkterna ovan.
*Spectra FL kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l).
**Inom parantes gäller endast bandsprutning.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.
All användning sker på odlarens egen risk.

Rödbetor - insektsbehandling

Preparat  Utvecklingsstadie Kommentar
Bladlöss, bladloppor och viss effekt på trips
Movento SC 100 DC 12-49. Vid angrepp Karens 21 dagar. Max 3 behandlingar med 14 dagars intervall. 200-500l vatten/ha, UPMA.
Bladlöss och trips
Raptol Vid angrepp Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Viktigt att inte behandla vid höga temperaturer över 25 °C och i direkt solsken eftersom dessa förhållande ökar risken för skada. Karenstid 3 dagar. 
Insekter
Mavrik DC 10-49. Vid Angrepp Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Karenstid 14 dagar. 
Nexide CS DC 13-43 UPMA. Max 1 behandling/år.

Rödbetor - svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Cercospora och betrost
Mirador 0,4-0,6 l DC 16-49 Max 1 behandling/år. Karens 14 dagar. 
Mot svampangrepp
Signum 1,0 kg DC 36-49 Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. UPMA.
Comet Pro 0,6 l DC 39-49 Behandling får ske senast till och med 31 augusti. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 28 dygn. UPMA

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-26