Stallgödsel

Vilken effekt har olika typer av stallgödsel? Det ser du här nedan!

Stallgödsel

Ungefärlig verkan av stallgödsel vid spridning på våren, kg per 10 ton gödsel

Gödseltyp

Kväveeffekt vid vårspridning

Tot-N

Andel ammonium-kväve
(% av tot-N)

Fosfor

Kalium

Fastgödsel, nöt

10

52

25

15

50

Fastgödsel, svin

10

65

25

25

25

Fastgödsel, höns (30 % ts, fast- och kletgödsel)

90

150

60

41

65

Fastgödsel, höns (60 % ts, fast- och kletgödsel)

110

275

40

88

140

Fastgödsel, slaktkyckling (50 %, ströbäddsgödsel)

150

380

20

86

170

Djupströgödsel, nöt

5

54

10

15

100

Djupströgödsel, svin

5

48

10

15

45

Djupströgödsel, häst

5

49

10

15

100

Djupströgödsel, får

5

95

10

15

200

Urin, nöt, täckt behållare

25

35

90

<1

50

Urin, svin, täckt behållare

15

18

90

2

12

Flytgödsel, nöt, 9 % ts-halt

15

43

50

6

38

Flytgödsel, svin, 8 % ts-halt

20

36

70

8

19

Flytgödsel, svin, 6 % ts-halt

15

27

70

6

14

Flytgödsel, höns, 12 % ts

45

60

75

15

24

 

Källa: Jordbruksverket.

Kväveeffekten kan förändras betydande beroende på lagring, spridningsteknik och spridningstillfälle.

Svavel är främst organiskt bundet och mineraliseras samtidigt som kvävet i stallgödseln. Komplettera med svavelhaltiga produkter till oljeväxter och blandvall. Ta alltid en egen analys för att veta hur mycket växtnäring din stallgödsel innehåller.

 

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22